Deaktiver endring av tilkoblingsinnstillinger

Hindrer at brukerne endrer oppringingsinnstillinger.

Hvis du aktiverer denne policyen, vises Innstillinger-knappen nedtonet i kategorien Tilkoblinger i dialogboksen Alternativer for Internett.

Hvis du deaktiverer eller ikke konfigurerer denne policyen, kan brukerne endre oppringingsinnstillinger.

Hvis du konfigurerer policyinnstillingen "Deaktiver siden Tilkoblinger" (som finnes i \Brukerkonfigurasjon\Administrative maler\Windows-komponenter\Internet Explorer\Internet Kontrollpanel), trenger du ikke konfigurere denne policyinnstillingen fordi policyinnstillingen "Deaktiver siden Tilkoblinger" fjerner kategorien Tilkoblinger fra grensesnittet.

Støttes av: Minst Internet Explorer 5.0

Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control PanelConnection SettingsREG_DWORD1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control PanelConnwiz Admin LockREG_DWORD1

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)