Ενεργοποίηση του φιλτραρίσματος ActiveX

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής ελέγχει τη δυνατότητα φιλτραρίσματος στοιχείων ελέγχου ActiveX στις τοποθεσίες Web όπου εκτελούνται στοιχεία ελέγχου ActiveX. Ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει το Φιλτράρισμα ActiveX για συγκεκριμένες τοποθεσίες Web έτσι ώστε να είναι δυνατή η σωστή εκτέλεση των στοιχείων ελέγχου ActiveX.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, το Φιλτράρισμα ActiveX ενεργοποιείται από προεπιλογή για το χρήστη. Ο χρήστης δεν μπορεί να απενεργοποιήσει το Φιλτράρισμα ActiveX, αν και μπορεί να προσθέσει εξαιρέσεις ανά τοποθεσία.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, το Φιλτράρισμα ActiveX δεν ενεργοποιείται από προεπιλογή για το χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει το Φιλτράρισμα ActiveX.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 9.0

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Safety\ActiveXFiltering
Value NameIsEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)