Όρια μεγέθους αρχείων για τη ζώνη Internet

Περιορίζει το μέγεθος χώρου αποθήκευσης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σελίδα ή τοποθεσία που χρησιμοποιεί τη συμπεριφορά διατήρησης DHTML για τη ζώνη ασφάλειας Internet.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, μπορείτε να καθορίσετε τον μόνιμο αποθηκευτικό χώρο ανά τομέα ή ανά έγγραφο για αυτήν την ζώνη ασφαλείας.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ρυθμίσετε αυτήν την πολιτική, δεν θα μπορείτε να καθορίσετε αυτό το όριο.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 5.0

Ανά τομέα (σε ΚΒ)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\3
Value NameDomainLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value1024
Min Value
Max Value
Ανά έγγραφο (σε ΚΒ)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\3
Value NameDocumentLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value128
Min Value
Max Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)