Απενεργοποίηση Αυτόματης Καταχώρησης για φόρμες

Η δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης παρέχει προτάσεις για προηγούμενες καταχωρήσεις οι οποίες πιθανώς συμφωνούν με την τρέχουσα καταχώρηση όταν οι χρήστες συμπληρώνουν φόρμες.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, δεν προτείνονται στο χρήστη καταχωρήσεις όταν συμπληρώνει φόρμες. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης δεν είναι δυνατή από το χρήστη.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, προτείνονται στο χρήστη καταχωρήσεις οι οποίες πιθανώς συμφωνούν με την τρέχουσα καταχώρηση όταν συμπληρώνει φόρμες. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης δεν είναι δυνατή από το χρήστη.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιεί τη δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης για φόρμες.

Για την εμφάνιση αυτής της επιλογής, οι χρήστες ανοίγουν το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές Internet" και, κατόπιν, κάνουν κλικ στην καρτέλα "Περιεχόμενα" και στο κουμπί "Ρυθμίσεις".

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 5.0

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameUse FormSuggest
Value TypeREG_SZ
Enabled Valueno
Disabled Valueyes
Enable policy:
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameFormSuggest
Value TypeREG_DWORD
Value1
Disable Policy:
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameFormSuggest
Value TypeREG_DWORD
Value1

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)