Να επιτρέπεται η φόρτωση αρχείων XAML

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει τη διαχείριση της φόρτωσης αρχείων επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης εφαρμογών (XAML). Η γλώσσα XAML είναι μια δηλωτική γλώσσα σήμανσης που βασίζεται στην XML και χρησιμοποιείται συχνά για τη δημιουργία εμπλουτισμένων περιβαλλόντων εργασίας χρήστη και γραφικών που αξιοποιούν την Υποδομή Παρουσίασης των Windows (WPF).

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής και στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο επιλεγεί η ρύθμιση "Ενεργοποίηση", τα αρχεία XAML φορτώνονται αυτόματα στον Internet Explorer. Αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να αλλάξει από το χρήστη. Εάν ορίσετε την επιλογή "Εμφάνιση ερώτησης" για το αναπτυσσόμενο πλαίσιο, εμφανίζεται ερώτηση στο χρήστη για τη φόρτωση των αρχείων XAML.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, τα αρχεία XAML δεν φορτώνονται στον Internet Explorer. Αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να αλλάξει από το χρήστη.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες μπορούν να αποφασίσουν εάν θα γίνεται φόρτωση των αρχείων XAML στον Internet Explorer.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0

Αρχεία XAML


 1. Ενεργοποίηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\3
  Value Name2402
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Απενεργοποίηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\3
  Value Name2402
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 3. Ερώτηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\3
  Value Name2402
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)