Παροχή πληροφοριών σχετικά με προηγούμενες συνδέσεις σε υπολογιστές-πελάτες

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής ελέγχει αν ο ελεγκτής τομέα παρέχει πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες συνδέσεις σε υπολογιστές-πελάτες.

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο ελεγκτής τομέα παρέχει το μήνυμα πληροφοριών σχετικά με προηγούμενες συνδέσεις.

Για να αξιοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα η Σύνδεση των Windows, πρέπει να είναι επίσης ενεργοποιημένη η ρύθμιση πολιτικής "Εμφάνιση πληροφοριών προηγούμενων συνδέσεων κατά τη σύνδεση του χρήστη", η οποία βρίσκεται στον κόμβο "Επιλογές Σύνδεσης των Windows" στην περιοχή "Στοιχεία των Windows".

Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ο ελεγκτής τομέα δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες συνδέσεις, εκτός αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση πολιτικής "Εμφάνιση πληροφοριών προηγούμενων συνδέσεων κατά τη σύνδεση του χρήστη".

Σημείωση: Οι πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες συνδέσεις παρέχονται μόνο αν το λειτουργικό επίπεδο τομέα είναι Windows Server 2008. Σε τομείς με λειτουργικό επίπεδο τομέα Windows Server 2003 και σε εγγενή ή μικτά λειτουργικά επίπεδα τομέα των Windows 2000, οι ελεγκτές τομέα δεν μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες συνδέσεις και η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης πολιτικής δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Windows Vista

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\KDC\Parameters
Value NameEmitLILI
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

kdc.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)