Ρύθμιση παραμέτρων της γραμμής εξερεύνησης Μέσων

Επιτρέπει στους διαχειριστές να ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν τη γραμμή εξερεύνησης μέσων και να ορίσουν την προεπιλογή αυτόματης αναπαραγωγής.

Η γραμμή εξερεύνησης μέσων αναπαράγει περιεχόμενο μουσικής και βίντεο από το Internet.

Εάν απενεργοποιήσετε τη γραμμή εξερεύνησης μέσων, οι χρήστες δεν θα μπορούν να την εμφανίσουν. Απενεργοποιείται επίσης η δυνατότητα αυτόματης αναπαραγωγής. Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ σε μία σύνδεση στον Internet Explorer, το περιεχόμενο θα αναπαράγεται από το προεπιλεγμένο πρόγραμμα-πελάτη μέσων στο σύστημά τους.

Εάν ενεργοποιήσετε τη γραμμή εξερεύνησης μέσων ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, οι χρήστες μπορούν να εμφανίσουν και να αποκρύψουν τη γραμμή εξερεύνησης μέσων.

Οι διαχειριστές έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τη δυνατότητα αυτόματης αναπαραγωγής. Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο εάν η γραμμή εξερεύνησης μέσων είναι ενεργοποιημένη.

Εάν έχει επιλεγεί, η γραμμή εξερεύνησης μέσων θα εμφανίζει και αναπαράγει αυτόματα το περιεχόμενο μέσων όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε μία σύνδεση μέσου.

Εάν δεν έχει επιλεγεί, το περιεχόμενο θα αναπαράγεται από το προεπιλεγμένο πρόγραμμα-πελάτη αναπαραγωγής μέσων στο σύστημα.

Υποστηρίζεται σε: Μόνο Internet Explorer 6.0

Απενεργοποίηση της γραμμής εξερεύνησης πολυμέσων και της δυνατότητας αυτόματης αναπαραγωγής
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Value NameNo_LaunchMediaBar
Value TypeREG_DWORD
Default Value0
True Value1
False Value0
Αυτόματη αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων στο γραμμή πολυμέσων όταν έχει ενεργοποιηθεί
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Internet Explorer\media
Value NameAutoplay
Value TypeREG_SZ
Default Valueyes
True Valueyes
False Valueno

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)