Να μην επιτρέπεται ο καθορισμός του χρώματος των συνδέσεων στις οποίες δεν έχει γίνει ακόμη κλικ

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής δεν επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν το χρώμα των συνδέσεων ιστοσελίδας στις οποίες δεν έχει γίνει κλικ. Οι κατάλληλες επιλογές χρωμάτων μπορούν να κάνουν περισσότερο ευδιάκριτες της συνδέσεις για ορισμένους χρήστες, ιδιαίτερα για όσους χρησιμοποιούν συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, ο χρήστης δεν μπορεί να καθορίσει το χρώμα των συνδέσεων στις οποίες δεν έχει γίνει ακόμη κλικ στον Internet Explorer. Απαιτείται καθορισμός του χρώματος σύνδεσης (για παράδειγμα: 192,192,192).

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες θα μπορούν να καθορίσουν το χρώμα για τις συνδέσεις στις οποίες δεν έχει γίνει ακόμη κλικ.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0

Χρώμα σύνδεσης

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Settings
Value NameAnchor Color
Value TypeREG_SZ
Default Value0,0,255

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)