Απενεργοποίηση ρύθμισης παραμέτρων της υπογράμμισης συνδέσεων

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει τον τρόπο υπογράμμισης των συνδέσεων στις ιστοσελίδες.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες δεν μπορούν να επιλέγουν πότε θα υπογραμμίζονται οι συνδέσεις. Θα πρέπει να καθορίσετε πότε θα γίνεται η υπογράμμιση συνδέσεων:
• Πάντα
• Ποτέ
• Κατάδειξη (όταν ο δείκτης του ποντικιού τοποθετείται πάνω από μια σύνδεση)

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πότε θα γίνεται υπογράμμιση των συνδέσεων.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0

Υπογράμμιση συνδέσεων


 1. Πάντα
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
  Value NameAnchor Underline
  Value TypeREG_SZ
  Valueyes
 2. Ποτέ
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
  Value NameAnchor Underline
  Value TypeREG_SZ
  Valueno
 3. Κατάδειξη
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
  Value NameAnchor Underline
  Value TypeREG_SZ
  Valuehover


inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)