Απενεργοποίηση αλλαγής ρυθμίσεων γλώσσας

Εμποδίζει την αλλαγή των ρυθμίσεων γλώσσας από τους χρήστες.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, οι χρήστες δεν θα μπορούν να ορίζουν προτιμήσεις γλώσσας για την ανάγνωση ιστοσελίδων. Οι ρυθμίσεις προτιμήσεων γλώσσας, οι οποίες εμφανίζονται μετά το πάτημα του κουμπιού "Γλώσσες" στην καρτέλα "Γενικά" του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές Internet", θα είναι απενεργοποιημένες.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ρυθμίσετε αυτήν την πολιτική, οι χρήστες θα μπορούν να αλλάζουν τις ρυθμίσεις προτίμησης γλώσσας για την προβολή τοποθεσιών στο Web, για γλώσσες για τις οποίες έχει εγκατασταθεί το σύνολο χαρακτήρων.

Εάν ορίσετε την πολιτική "Απενεργοποίηση της καρτέλας 'Γενικά'" (που βρίσκεται στη διαδρομή \Ρυθμίσεις χρήστη\Πρότυπα διαχείρισης\Στοιχεία των Windows\Internet Explorer\Πίνακας Ελέγχου Internet), δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε αυτήν την πολιτική, επειδή η πολιτική "Απενεργοποίηση της καρτέλας 'Γενικά'" καταργεί την καρτέλα "Γενικά" από το περιβάλλον εργασίας.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 5.0

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameLanguages
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)