Wyłącz zmienianie ustawień połączeń

Uniemożliwia użytkownikom zmienianie ustawień połączeń telefonicznych.

Jeśli ta zasada zostanie włączona, przycisk Ustawienia na karcie Połączenia w oknie dialogowym Opcje internetowe będzie wyświetlany jako wygaszony.

Jeśli ta zasada zostanie wyłączona lub pozostanie nieskonfigurowana, użytkownicy będą mogli zmieniać ustawienia połączeń telefonicznych.

Jeśli jest ustawiona zasada „Wyłącz stronę Połączenia" (znajdującą się w lokalizacji \Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer\Internetowy panel sterowania), nie ma potrzeby ustawiania tej zasady, ponieważ zasada „Wyłącz stronę Połączenia" powoduje usunięcie karty Połączenia z interfejsu.

Obsługiwane na: Co najmniej program Internet Explorer 5.0

Włącz zasady:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control PanelConnection SettingsREG_DWORD1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control PanelConnwiz Admin LockREG_DWORD1

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)