Λίστα με εγκεκριμένες συσκευές εκτύπωσης με συνδεσιμότητα USB

Αυτή η ρύθμιση είναι ένα συστατικό του: "Περιορισμοί εκτύπωσης από το στοιχείο ελέγχου συσκευής". Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, ενεργοποιήστε το "Στοιχείο ελέγχου συσκευής εκτύπωσης", ενεργοποιώντας τη ρύθμιση "Ενεργοποίηση των περιορισμών εκτύπωσης από το στοιχείο ελέγχου συσκευής".


Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Στοιχείο ελέγχου συσκευών εκτύπωσης", το σύστημα χρησιμοποιεί την προκαθορισμένη λίστα με τις τιμές vid/pid για να διαπιστώσει εάν ο τρέχων εκτυπωτής με συνδεσιμότητα USB έχει εγκριθεί για τοπική εκτύπωση.

Πληκτρολογήστε όλους τους εγκεκριμένους συνδυασμούς vid/pid (διαχωρισμένους με κόμματα) που αντιστοιχούν σε εγκεκριμένα μοντέλα εκτυπωτών με συνδεσιμότητα USB. Όταν ένας χρήστης προσπαθήσει να εκτυπώσει σε ουρά εκτύπωσης με συνδεσιμότητα USB, οι τιμές vid/pid της συσκευής θα συγκριθούν με όσες αναγράφονται στην εγκεκριμένη λίστα.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Windows 10 Server, Windows 10 ή Windows 10 RT

Καθορίστε τη λίστα των εγκεκριμένων συσκευών εκτύπωσης με συνδεσιμότητα USB.

Η λίστα είναι μια λίστα με κόμματα, τις τιμές vid/PID του USB. Παράδειγμα: 0351/0872, 135E/2179

vid/pid (Vendor ID/Part ID, Ταυτότητα προμηθευτή/Ταυτότητα προϊόντος)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers
Value NameApprovedUsbPrintDevices
Value TypeREG_SZ
Default Value

printing.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)