Συχνότητα των παραθύρων υπενθύμισης

Καθορίζει πόσο συχνά εμφανίζονται ενημερώσεις των παραθύρων υπενθύμισης.

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε να επιλέξετε πόσο συχνά εμφανίζονται ενημερώσεις παραθύρων υπενθύμισης και επίσης να εμποδίσετε τους χρήστες να αλλάξουν αυτήν τη ρύθμιση.

Τα παράθυρα υπενθύμισης εμφανίζονται όταν η σύνδεση του χρήστη με ένα αρχείο δικτύου διακοπεί ή γίνει επανασύνδεση και ενημερώνονται περιοδικά. Από προεπιλογή, η πρώτη υπενθύμιση για ένα συμβάν εμφανίζεται για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, οι ενημερώσεις εμφανίζονται κάθε 60 λεπτά και παραμένουν στην οθόνη 15 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση για να αλλάξετε το διάστημα ενημέρωσης.

Αυτή η πολιτική εμφανίζεται στους φακέλους "Ρυθμίσεις του υπολογιστή" και "Ρυθμίσεις του χρήστη". Εάν είναι ρυθμισμένες οι παράμετροι και των δύο πολιτικών, η ρύθμιση στο φάκελο "Ρυθμίσεις του υπολογιστή" είναι επικρατέστερη της ρύθμισης στο φάκελο "Ρυθμίσεις του χρήστη".

Συμβουλή: Για να ορίσετε τη συχνότητα των παραθύρων υπενθύμισης, χωρίς να δημιουργήσετε ρύθμιση, στην Εξερεύνηση των Windows, στο μενού "Εργαλεία" κάντε κλικ στην επιλογή "Επιλογές φακέλων" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Αρχεία χωρίς σύνδεση". Αυτή η ρύθμιση αντιστοιχεί στην επιλογή "Εμφάνιση των παραθύρων υπενθύμισης κάθε ... λεπτά".

Υποστηρίζεται σε: Μόνο Windows Server 2003, Windows XP και Windows 2000

Πλήθος λεπτών μεταξύ των μηνυμάτων υπενθύμισης

Λεπτά:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameReminderFreqMinutes
Value TypeREG_DWORD
Default Value60
Min Value
Max Value1440

offlinefiles.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)