Ρύθμιση παραμέτρων χαμηλής ταχύτητας σύνδεσης

Ρυθμίζει την τιμή κατωφλίου στην οποία τα αρχεία χωρίς σύνδεση θεωρούν ότι μια σύνδεση δικτύου είναι "αργή". Οποιαδήποτε ταχύτητα δικτύου κάτω από αυτήν την τιμή, θεωρείται αργή.

Όταν μια σύνδεση θεωρείται "αργή", η ρύθμιση "Αρχεία για εργασία χωρίς σύνδεση" προσαρμόζεται αυτόματα, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική κίνηση στο δίκτυο για συγχρονισμό και δεν γίνεται αυτόματη επανασύνδεση με διακομιστή, όταν εντοπιστεί κάποιος διακομιστής.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τιμής κατωφλίου που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό μιας αργής σύνδεσης στο δίκτυο.

Εάν απενεργοποιηθεί η ρύθμιση ή δεν ρυθμιστούν οι παράμετροί της, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη τιμή ορίου 64.000 bps για τον προσδιορισμό μιας "αργής" σύνδεσης στο δίκτυο.

Σημείωση: Όταν πληκτρολογείτε την τιμή αργής σύνδεσης χρησιμοποιήστε τον εξής τύπο: [ bps / 100]. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ορίσετε μια τιμή κατωφλίου 128.000 bps, πληκτρολογήστε την τιμή 1280.

Υποστηρίζεται σε: Μόνο Windows XP Professional

Η τιμή που πληκτρολογήσατε είναι [ bps / 100 ] --> Παράδειγμα: 128.000bps, πληκτρολογήστε 1280

Τιμή:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameSlowLinkSpeed
Value TypeREG_DWORD
Default Value640
Min Value
Max Value100000000

offlinefiles.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)