Επέκταση της σύνδεσης κατάδειξης και εκτύπωσης για αναζήτηση στο Windows Update

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις θέσεις στις οποίες οι υπολογιστές-πελάτες θα πραγματοποιούν αναζήτηση για προγράμματα οδήγησης κατάδειξης και εκτύπωσης.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο υπολογιστής-πελάτης θα συνεχίσει την αναζήτηση για συμβατά προγράμματα οδήγησης κατάδειξης και εκτύπωσης από το Windows Update, στην περίπτωση που αποτύχει να εντοπίσει το συμβατό πρόγραμμα οδήγησης από τον τοπικό χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης και το cache προγραμμάτων οδήγησης του διακομιστή.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο υπολογιστής-πελάτης θα αναζητά συμβατά προγράμματα οδήγησης κατάδειξης και εκτύπωσης μόνο στον τοπικό χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης και στο cache προγραμμάτων οδήγησης του διακομιστή. Εάν δεν μπορέσει να εντοπίσει ένα συμβατό πρόγραμμα οδήγησης, τότε η σύνδεση κατάδειξης και εκτύπωσης θα αποτύχει.

Οι παράμετροι αυτής της ρύθμισης πολιτικής δεν είναι ρυθμισμένοι από προεπιλογή και η συμπεριφορά της εξαρτάται από την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε.
Από προεπιλογή, τα Windows Ultimate, Professional και Home SKU θα συνεχίσουν την αναζήτηση για συμβατά προγράμματα οδήγησης κατάδειξης και εκτύπωσης από το Windows Update, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Ωστόσο, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ρητά αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής για άλλες εκδόσεις των Windows (για παράδειγμα, Windows Enterprise και όλες τις εκδόσεις των Windows Server 2008 R2 ή νεότερες εκδόσεις) για να έχει την ίδια συμπεριφορά.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Windows Server 2008 R2 ή Windows 7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers
Value NameDoNotInstallCompatibleDriverFromWindowsUpdate
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value0
Disabled Value1

printing.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)