Συγχρονισμός όλων των αρχείων για εργασία χωρίς σύνδεση πριν την αποσύνδεση

Καθορίζει αν θα γίνεται πλήρης συγχρονισμός των αρχείων για εργασία χωρίς σύνδεση κατά την αποσύνδεση των χρηστών.

Αυτή η ρύθμιση απενεργοποιεί επίσης την επιλογή "Συγχρονισμός όλων των αρχείων χωρίς σύνδεση πριν την αποσύνδεση" στην καρτέλα "Αρχεία χωρίς σύνδεση". Αυτό εμποδίζει τους χρήστες να αλλάξουν την επιλογή, όταν ελέγχεται από μια ρύθμιση.

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, τα αρχεία χωρίς σύνδεση συγχρονίζονται πλήρως. Ο πλήρης συγχρονισμός εξασφαλίζει ότι τα αρχεία για εργασία χωρίς σύνδεση είναι ολοκληρωμένα και ενημερωμένα.

Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, το σύστημα εκτελεί μόνο έναν γρήγορο συγχρονισμό. Ο γρήγορος συγχρονισμός διασφαλίζει ότι τα αρχεία είναι πλήρη, αλλά όχι ότι είναι ενημερωμένα.

Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης, το σύστημα εκτελεί γρήγορο συγχρονισμό από προεπιλογή, αλλά οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν αυτήν την επιλογή.

Αυτή η πολιτική εμφανίζεται στους φακέλους "Ρυθμίσεις του υπολογιστή" και "Ρυθμίσεις του χρήστη". Εάν είναι ρυθμισμένες οι παράμετροι και των δύο πολιτικών, η ρύθμιση στο φάκελο "Ρυθμίσεις του υπολογιστή" είναι επικρατέστερη της ρύθμισης στο φάκελο "Ρυθμίσεις του χρήστη".

Συμβουλή: Για να αλλάξετε τη μέθοδο συγχρονισμού, χωρίς να αλλάξετε μια ρύθμιση, στην Εξερεύνηση των Windows, στο μενού "Εργαλεία", κάντε κλικ στην επιλογή "Επιλογές φακέλων", κάντε κλικ στην καρτέλα "Αρχεία χωρίς σύνδεση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Συγχρονισμός όλων των αρχείων χωρίς σύνδεση πριν από την αποσύνδεση".

Υποστηρίζεται σε: Μόνο Windows Server 2003, Windows XP και Windows 2000

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameSyncAtLogoff
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

offlinefiles.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)