Απομόνωση προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης από εφαρμογές

Καθορίζει αν τα στοιχεία προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης θα απομονώνονται από τις εφαρμογές αντί να φορτώνονται σε αυτές. Η απομόνωση των προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο αποτυχίας του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης, που προκαλεί σφάλμα στην εφαρμογή.

Δεν υποστηρίζουν όλες οι εφαρμογές τη δυνατότητα απομόνωσης του προγράμματος οδήγησης. Από προεπιλογή, οι παράμετροι των Microsoft Excel 2007, Excel 2010, Word 2007, Word 2010 και ορισμένων άλλων εφαρμογών έχουν ρυθμιστεί ώστε να την υποστηρίζουν. Άλλες εφαρμογές ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα απομόνωσης των προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης, στην περίπτωση που έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροί τους ανάλογα.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, οι εφαρμογές, οι παράμετροι των οποίων έχουν ρυθμιστεί να υποστηρίζουν τη δυνατότητα απομόνωσης του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης, θα απομονωθούν.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης θα φορτωθούν σε όλες τις σχετικές διεργασίες εφαρμογών.

Σημειώσεις:
-Αυτή η ρύθμιση πολιτικής ισχύει μόνο για εφαρμογές που υποστηρίζουν τη δυνατότητα απομόνωσης.
-Αυτή η ρύθμιση πολιτικής ισχύει μόνο για προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης που φορτώνονται από τις εφαρμογές. Τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης που φορτώνονται από το λογισμικό ουράς εκτύπωσης δεν επηρεάζονται.
-Αυτή η ρύθμιση πολιτικής ελέγχεται μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια ζωής μιας διεργασίας. Μετά την αλλαγή της πολιτικής, τυχόν εφαρμογές που εκτελούνται θα πρέπει να ξεκινήσουν ξανά, για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Windows Server 2012, Windows 8 ή Windows RT

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers
Value NameApplicationDriverIsolation
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

printing.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)