Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας αργής σύνδεσης

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής ελέγχει τον λανθάνοντα χρόνο του δικτύου και τα όρια της ταχύτητας μετάδοσης με βάση τα οποία ένας υπολογιστής-πελάτης μεταβιβάζει τα αρχεία και τους φακέλους που είναι ήδη διαθέσιμα για εργασία χωρίς σύνδεση, στη λειτουργία αργής σύνδεσης, για να μην μειωθεί η πρόσβαση του χρήστη σε αυτά τα δεδομένα όταν το δίκτυο είναι αργό. Όταν τα αρχεία χωρίς σύνδεση λειτουργούν σε κατάσταση αργής σύνδεσης, όλα τα αιτήματα αρχείων δικτύου ικανοποιούνται από το cache των αρχείων χωρίς σύνδεση. Αυτή η ενέργεια είναι παρόμοια με την κατάσταση κατά την οποία ο χρήστης εργάζεται χωρίς σύνδεση.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, τα αρχεία χωρίς σύνδεση χρησιμοποιούν τη λειτουργία αργής σύνδεσης εάν η ταχύτητα μετάδοσης του δικτύου μεταξύ του υπολογιστή-πελάτη και του διακομιστή βρίσκεται κάτω από (είναι πιο αργή από) την παράμετρο ορίου ταχύτητας μετάδοσης ή αν ο λανθάνων χρόνος αποστολής και επιστροφής του δικτύου βρίσκεται πάνω από (είναι πιο αργός από) την παράμετρο ορίου λανθάνοντος χρόνου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της λειτουργίας αργής σύνδεσης, καθορίζοντας τις τιμές ορίου για την ταχύτητα μετάδοσης (σε bit ανά δευτερόλεπτο) ή/και το λανθάνοντα χρόνο (σε χιλιοστά δευτερολέπτου) για καθορισμένες διαδρομές UNC. Συνιστάται να καθορίζεται πάντα τιμή για το λανθάνοντα χρόνο, επειδή η ανίχνευση του λανθάνοντος χρόνου αποστολής και επιστροφής δικτύου είναι ταχύτερη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ (*) για να καθορίσετε διαδρομές UNC. Εάν δεν καθορίσετε τιμή λανθάνοντος χρόνου ή ταχύτητας μετάδοσης, οι υπολογιστές με Windows Vista ή Windows Server 2008 δεν θα χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία αργής σύνδεσης.

Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης πολιτικής, οι υπολογιστές με Windows Vista ή Windows Server 2008 δεν θα μεταβιβάσουν έναν κοινόχρηστο φάκελο στη λειτουργία αργής σύνδεσης. Οι υπολογιστές με Windows 7 ή Windows Server 2008 R2 θα χρησιμοποιήσουν την προεπιλεγμένη τιμή λανθάνοντος χρόνου των 80 χιλιοστών του δευτερόλεπτου, κατά τη μετάβαση ενός φακέλου στη λειτουργία αργής σύνδεσης. Οι υπολογιστές με Windows 8 ή Windows Server 2012 θα χρησιμοποιήσουν την προεπιλεγμένη τιμή λανθάνοντος χρόνου των 35 χιλιοστών του δευτερόλεπτου, κατά τη μετάβαση ενός φακέλου στη λειτουργία αργής σύνδεσης. Για να αποφύγετε την επιπλέον χρέωση σε προγράμματα κινητού τηλεφώνου ή ευρείας ζώνης, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η ρύθμιση των παραμέτρων του ορίου λανθάνοντος χρόνου, ώστε να είναι χαμηλότερο από τον λανθάνοντα χρόνο αποστολής και επιστροφής δικτύου.

Στα Windows Vista ή στον Windows Server 2008, μετά τη μετάβαση σε λειτουργία αργής σύνδεσης, οι χρήστες θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε κατάσταση αργής σύνδεσης, μέχρι ο χρήστης να κάνει κλικ στο κουμπί "Εργασία με σύνδεση" στη γραμμή εργαλείων της Εξερεύνησης των Windows. Τα δεδομένα θα συγχρονιστούν στο διακομιστή μόνο αν ο χρήστης ξεκινήσει το συγχρονισμό με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας το κέντρο συγχρονισμού.

Στα Windows 7, στον Windows Server 2008 R2, στα Windows 8 ή στον Windows Server 2012, κατά τη λειτουργία σε κατάσταση αργής σύνδεσης, ο φάκελος των αρχείων χωρίς σύνδεση συγχρονίζει τα αρχεία του χρήστη στο παρασκήνιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή με βάση τη ρύθμιση παραμέτρων της πολιτικής "Ρύθμιση παραμέτρων συγχρονισμού στο παρασκήνιο". Κατά τη λειτουργία αργής σύνδεσης, τα Windows ελέγχουν περιοδικά τη σύνδεση στο φάκελο και τον επαναφέρουν σε σύνδεση, σε περίπτωση που βελτιωθούν οι ταχύτητες του δικτύου.

Στα Windows 8 ή στον Windows Server 2012, ορίστε το όριο λανθάνοντος χρόνου σε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου για να εργάζονται πάντα οι χρήστες χωρίς σύνδεση σε λειτουργία αργής σύνδεσης.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι υπολογιστές δεν θα χρησιμοποιούν τη λειτουργία αργής σύνδεσης.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Windows Vista

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameSlowLinkEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Επιτρέπει στο διαχειριστή να ρυθμίσει πότε θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη μετάβαση σε λειτουργία αργής ταχύτητας για τις καθορισμένες διαδρομές UNC.

Η διαδρομή UNC θα πρέπει να καθοριστεί στη στήλη "Όνομα τιμής". Τα όρια για την ταχύτητα μετάδοσης (σε bits ανά δευτερόλεπτο) και/ή του λανθάνοντος χρόνου (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) πρέπει να καθοριστούν στη στήλη "Τιμή".

Παραδείγματα:

Για να ενεργοποιήσετε την ισχύ της λειτουργίας αργής σύνδεσης όταν η ταχύτητα μετάδοσης του δικτύου είναι μικρότερη από 10000 bits ανά δευτερόλεπτο και ο λανθάνων χρόνος δικτύου είναι μεγαλύτερος από 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου:

Όνομα τιμής="*" Τιμή="Throughput=10000, Latency=50"

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αργής σύνδεσης σε όλα τα κοινόχρηστα στοιχεία ενός διακομιστή που ονομάζεται "διακομιστής" όταν ο λανθάνων χρόνος δικτύου είναι μεγαλύτερος από 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου:

Όνομα τιμής="\\διακομιστής\*" Τιμή="Latency=50"

Για να ενεργοποιήσετε την ισχύ της λειτουργίας αργής σύνδεσης στο κοινόχρηστο στοιχείο που ονομάζεται "\\διακομιστής\κοινόχρηστο στοιχείο" όταν η ταχύτητα μετάδοσης δικτύου είναι μικρότερη από 10000 bits ανά δευτερόλεπτο:

Όνομα τιμής="\\διακομιστής\κοινόχρηστο στοιχείο\*" Τιμή="Throughput=10000"

Διαδρομές UNC:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache\SlowLinkParams
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

offlinefiles.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)