Lista zatwierdzonych urządzeń drukujących podłączonych przy użyciu portu USB

To ustawienie jest składnikiem ograniczeń drukowania sterowania urządzeniem. Aby użyć tego ustawienia, Włącz drukowanie za pomocą sterowania urządzeniem przez włączenie ustawienia "Włącz ograniczenia drukowania dla sterowania urządzeniem".

Gdy jest włączone drukowanie sterowania urządzeniem, system używa określonej listy wartości identyfikatorów vid/PID w celu określenia, czy bieżąca połączona drukarka USB jest zatwierdzona do drukowania lokalnego.

Wpisz wszystkie zatwierdzone kombinacje identyfikatorów vid/PID (oddzielone przecinkami) odpowiadające zatwierdzonym modelom drukarek USB. Gdy użytkownik próbuje drukować w kolejce drukarki USB, urządzenie vid/PID będzie porównywane z zatwierdzoną listą.

Obsługiwane na: Co najmniej Windows 10 Server, Windows 10 lub Windows 10 RT

Określ listę zaakceptowanych urządzeń drukujących podłączonych przy użyciu portu USB.

To jest lista oddzielanych przecinkami wartości parametrów vid/PID (USB). Przykład: 0351/0872, 135E/2179

Identyfikator VID/PID

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers
Value NameApprovedUsbPrintDevices
Value TypeREG_SZ
Default Value

printing.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)