Konfiguruj szybkość powolnego łącza

Konfiguruje wartość progu, przy którym Pliki trybu offline uznają połączenie sieciowe za „powolne". Każde połączenie, którego szybkość jest mniejsza od tej wartości, jest uznawane za powolne.

Gdy połączenie jest uznawane za powolne, funkcja plików trybu offline automatycznie zmienia zachowanie i w celu uniknięcia nadmiernego ruchu podczas synchronizacji nie będzie automatycznie łączyć się ponownie z serwerem, gdy zostanie wykryta jego obecność.

Jeśli to ustawienie zostanie włączone, można skonfigurować wartość progową używaną do ustalenia, czy połączenie sieciowe jest powolne.

Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone lub pozostanie nieskonfigurowane, domyślna wartość progowa 64 000 b/s będzie użyta do ustalenia, czy połączenie sieciowe jest powolne.

Uwaga: Podczas wprowadzania wartości powolnego połączenia można użyć następującej formuły: [b/s / 100]. Na przykład, jeśli chcesz ustawić wartość progową na 128 000 b/s, wprowadź wartość 1280.

Obsługiwane na: Tylko system Windows XP Professional

Wprowadzona wartość jest w [b/s / 100] --> Przykład: 128 000 b/s, wprowadź 1280

Wartość:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameSlowLinkSpeed
Value TypeREG_DWORD
Default Value640
Min Value
Max Value100000000

offlinefiles.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)