Kreator dodawania drukarki — strona skanowania sieci (sieć zarządzana)

Jeśli to włączysz to ustawienie zasad, będzie ono określać maksymalną liczbę drukarek (każdego typu) wyświetlanych przez Kreatora dodawania drukarki na komputerze w sieci zarządzanej (gdy komputer ma możliwość nawiązania połączenia z kontrolerem domeny, jak np. laptop przyłączony do domeny w sieci firmowej).

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, strona skanowania sieci nie będzie wyświetlana.

Jeśli to ustawienie zasad nie zostanie skonfigurowane, Kreator dodawania drukarki będzie wyświetlać domyślną liczbę drukarek każdego typu:
Drukarki w usłudze katalogowej: 20
Drukarki TCP/IP: 0
Drukarki w usługach sieci Web: 0
Drukarki Bluetooth: 10
Drukarki udostępnione: 0

Aby wyświetlić dostępne drukarki w usługach sieci Web w swojej sieci, upewnij się, że odnajdowanie sieci jest włączone. Aby włączyć odnajdowanie sieci, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij link Sieć i Internet. Na stronie Sieć i Internet kliknij link Centrum sieci i udostępniania. Na stronie Centrum sieci i udostępniania kliknij link Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania. Na stronie Zaawansowane ustawienia udostępniania kliknij strzałkę obok pozycji Domena, kliknij pozycję Włącz odnajdowanie sieci, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Jeśli nie chcesz wyświetlać drukarek określonego typu, włącz tę zasadę i ustaw liczbę wyświetlanych drukarek tego typu równą 0.

W systemie Windows 10 i nowszych w kreatorze mogą być wyświetlane tylko drukarki TCP/IP. Jeśli włączysz to ustawienie zasad, będą stosowane tylko limity dotyczące drukarek TCP/IP. W systemie Windows 10, jeśli wyłączysz to ustawienie zasad albo go nie skonfigurujesz, będzie stosowany limit domyślny.

W systemie Windows 8 i nowszych drukarki Bluetooth nie są wyświetlane, więc ich limit nie ma zastosowania w tych wersjach systemu Windows.

Obsługiwane na: System Windows Vista lub nowszy

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard
Value NameDomainDisplayPrinters_State
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value2
Disabled Value1

Liczba drukarek w usłudze katalogowej

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard
Value NameDomainADprinters
Value TypeREG_DWORD
Default Value20
Min Value
Max Value1000
Liczba drukarek TCP/IP

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard
Value NameDomainIPprinters
Value TypeREG_DWORD
Default Value0
Min Value
Max Value1000
Liczba drukarek w usługach sieci Web

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard
Value NameDomainWSDprinters
Value TypeREG_DWORD
Default Value0
Min Value
Max Value1000
Liczba drukarek Bluetooth

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard
Value NameDomainBluetoothprinters
Value TypeREG_DWORD
Default Value10
Min Value
Max Value1000
Liczba drukarek udostępnionych

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\Wizard
Value NameDomainShareprinters
Value TypeREG_DWORD
Default Value0
Min Value
Max Value1000

printing.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)