Częstotliwość dymku przypomnienia

Określa, jak często pojawia się zaktualizowany dymek przypomnienia.

Jeśli to ustawienie zostanie włączone, będzie można wybrać, jak często mają się pojawiać aktualizacje dymków przypomnień, a ponadto będzie można zapobiegać zmianie tego ustawienia przez użytkowników.

Dymki przypomnień są okresowo aktualizowane i pojawiają się, kiedy połączenie użytkownika z plikiem sieciowym zostaje przerwane lub kiedy następuje ponowne połączenie. Domyślnie pierwsze przypomnienie dla zdarzenia jest wyświetlane przez 30 sekund. Następnie co 60 minut pojawiają się aktualizacje wyświetlane przez 15 sekund. Za pomocą tego ustawienia można zmienić interwał aktualizacji.

To ustawienie występuje w folderach Konfiguracja komputera i Konfiguracja użytkownika. Jeśli oba ustawienia są skonfigurowane, ustawienie w folderze Konfiguracja komputera ma pierwszeństwo przed ustawieniem w folderze Konfiguracja użytkownika.

Porada: Aby ustawić częstotliwość dymku przypomnienia bez określania ustawienia, w Eksploratorze Windows kliknij w menu Narzędzia polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Pliki trybu Offline. To ustawienie odpowiada opcji „Wyświetl dymek przypomnienia co ... min".

Obsługiwane na: Tylko systemy Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

Liczba minut między dymkami przypomnień

Minuty:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameReminderFreqMinutes
Value TypeREG_DWORD
Default Value60
Min Value
Max Value1440

offlinefiles.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)