Okres istnienia dymku przypomnienia

Określa, jak długo są wyświetlane zaktualizowane dymki przypomnień.

Dymki przypomnień są okresowo aktualizowane i pojawiają się, kiedy połączenie użytkownika z plikiem sieciowym zostaje przerwane lub kiedy następuje ponowne połączenie. Domyślnie pierwsze przypomnienie dla zdarzenia jest wyświetlane przez 30 sekund. Następnie co 60 minut pojawiają się aktualizacje wyświetlane przez 15 sekund. Za pomocą tej opcji można zmienić czas wyświetlania zaktualizowanego przypomnienia.

To ustawienie występuje w folderach Konfiguracja komputera i Konfiguracja użytkownika. Jeśli oba ustawienia są skonfigurowane, ustawienie w folderze Konfiguracja komputera ma pierwszeństwo przed ustawieniem w folderze Konfiguracja użytkownika.

Obsługiwane na: Tylko systemy Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

Ustawia okres istnienia wyświetlanego okresowo dymku, przypominającego

użytkownikom o bieżącym stanie plików trybu offline.

Sekundy:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameReminderBalloonTimeoutSeconds
Value TypeREG_DWORD
Default Value15
Min Value10
Max Value60

offlinefiles.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)