Konfiguruj szybkość powolnego łącza

To ustawienie zasad kontroluje progi opóźnienia sieci i przepustowości, które mogą spowodować, że komputery klienckie przestawią pliki i foldery dostępne w trybie offline w tryb powolnego łącza, dzięki czemu dostęp użytkowników do danych nie ulegnie pogorszeniu z powodu wolnej sieci. Gdy funkcja Pliki trybu offline działa w trybie powolnego łącza, wszystkie żądania plików sieciowych są realizowane z pamięci podręcznej plików offline. Przypomina to pracę użytkownika w trybie offline.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, funkcja Pliki trybu offline będzie używać trybu powolnego łącza, gdy przepustowość sieci między klientem a serwerem spadnie poniżej (wolniejsze połączenie) wartości parametru progu przepustowości lub gdy czas opóźnienia rundy sieci przekroczy (wolniejsze połączenie) wartość parametru progu opóźnienia.

Tryb powolnego łącza można skonfigurować przez określenie wartości progowych przepustowości (w bitach na sekundę) i/lub opóźnienia (w milisekundach) dla określonych ścieżek UNC. Zalecane jest, aby zawsze określać wartość opóźnienia, ponieważ wykrywanie czasu opóźnienia rundy sieci jest szybsze. Podczas określania ścieżek UNC można używać symboli wieloznacznych (*). Jeśli wartość opóźnienia lub przepustowości nie zostanie określona, na komputerach z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008 nie będzie używany tryb powolnego łącza.

Jeśli to ustawienie zasad nie zostanie skonfigurowane, na komputerach z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008 folder udostępniony nie będzie przełączany do trybu powolnego łącza. Na komputerach z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 w celu przełączania folderu do trybu powolnego łącza będzie używana domyślna wartość opóźnienia (80 milisekund). Na komputerach z systemem Windows 8 lub Windows Server 2012 w celu przełączania folderu do trybu powolnego łącza będzie używana domyślna wartość opóźnienia (35 milisekund). Aby uniknąć dodatkowych opłat wynikających z taryf komórkowych lub sieci szerokopasmowej, może być konieczne skonfigurowanie progu opóźnienia sieci na wartość niższą niż opóźnienie czasu rundy w sieci.

W systemie Windows Vista lub Windows Server 2008 po przejściu do trybu powolnego łącza użytkownicy będą kontynuować pracę w tym trybie aż do kliknięcia przycisku Pracuj w trybie online na pasku narzędzi Eksploratora Windows. Dane będą synchronizowane z serwerem tylko wtedy, gdy użytkownik ręcznie zainicjuje synchronizację przy użyciu Centrum synchronizacji.

W systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 i Windows Server 2012 podczas pracy w trybie powolnego łącza funkcja Pliki trybu offline synchronizuje pliki użytkownika w tle regularnie lub zgodnie z konfiguracją zasad „Konfiguruj synchronizację w tle". Podczas pracy w trybie powolnego łącza system Windows okresowo sprawdza połączenie z folderem i przełącza folder z powrotem do trybu online, jeśli wzrośnie szybkość sieci.

W systemie Windows 8 lub Windows Server 2012 należy ustawić próg czasu oczekiwania na wartość 1 ms, aby użytkownicy zawsze pracowali w trybie offline, jeśli używany jest tryb powolnego łącza.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, komputery nie będą używać trybu powolnego łącza.

Obsługiwane na: System Windows Vista lub nowszy

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameSlowLinkEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Zezwalaj administratorowi na określenie, kiedy ma zostać wykonane automatyczne przejście do trybu powolnego łącza dla określonych ścieżek UNC.

Ścieżka UNC musi być określona w kolumnie Nazwa wartości. Wartości progowe przepustowości (w bitach na sekundę) i/lub opóźnienia (w milisekundach) muszą być określone w kolumnie Wartość.

Przykłady:

Aby umożliwić stosowanie trybu powolnego łącza, gdy przepustowość sieci jest mniejsza niż 10 000 bitów na sekundę, a czas opóźnienia sieci jest dłuższy niż 50 milisekund:

Nazwa wartości="*" Wartość="Throughput=10000, Latency=50"

Aby umożliwić stosowanie trybu powolnego łącza do wszystkich udziałów na serwerze o nazwie „serwer", gdy opóźnienie sieci jest większe niż 50 milisekund:

Nazwa wartości="\\serwer\*" Wartość="Latency=50"

Aby umożliwić stosowanie trybu powolnego łącza do udziału o nazwie „\\serwer\udział", gdy przepustowość sieci jest mniejsza niż 10 000 bitów na sekundę:

Nazwa wartości="\\serwer\udział\*" Wartość="Throughput=10000"

Ścieżki UNC:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache\SlowLinkParams
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

offlinefiles.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)