Okres istnienia początkowego dymku przypomnienia

Określa, jak długo jest wyświetlany pierwszy dymek przypomnienia dla zmiany stanu sieci.

Dymki przypomnień są okresowo aktualizowane i pojawiają się, kiedy połączenie użytkownika z plikiem sieciowym zostaje przerwane lub kiedy następuje ponowne połączenie. Domyślnie pierwsze przypomnienie dla zdarzenia jest wyświetlane przez 30 sekund. Następnie co 60 minut pojawiają się aktualizacje wyświetlane przez 15 sekund. Za pomocą tej opcji można zmienić czas wyświetlania pierwszego przypomnienia.

To ustawienie występuje w folderach Konfiguracja komputera i Konfiguracja użytkownika. Jeśli oba ustawienia są skonfigurowane, ustawienie w folderze Konfiguracja komputera ma pierwszeństwo przed ustawieniem w folderze Konfiguracja użytkownika.

Obsługiwane na: Tylko systemy Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

Ustawia okres istnienia wyświetlanego po raz pierwszy dymku powiadomienia

o wystąpieniu zdarzenia związanego z plikami trybu offline.

Sekundy:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameInitialBalloonTimeoutSeconds
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value10
Max Value60

offlinefiles.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)