Διακομιστής αναφορών

Διεύθυνση URL διακομιστή αναφορών: Εμφανίζει τη διεύθυνση URL του διακομιστή αναφορών.

Ώρα δημιουργίας αναφορών: Πότε τα δεδομένα του προγράμματος-πελάτη πρέπει να δημιουργήσουν αναφορά στο διακομιστή. Το αποδεκτό εύρος τιμών είναι 0~23, που αντιστοιχεί στις 24 ώρες μιας ημέρας. Καλό θα ήταν να μην ορίσετε αυτή τη ρύθμιση σε μια ώρα αιχμής, π.χ. 9 π.μ.

Καθυστέρηση δημιουργίας αναφορών για τυχαίο διάστημα λεπτών: Το μέγιστο διάστημα τυχαίας καθυστέρησης σε λεπτά επιπλέον της ώρας δημιουργίας αναφορών. Για ένα πολυάσχολο σύστημα, η τυχαία καθυστέρηση θα βοηθήσει να μειωθεί ο φόρτος εργασίας του διακομιστή.

Επανάληψη αναφοράς κάθε (ημέρες): Το περιοδικό χρονικό διάστημα που μεσολαβεί σε ημέρες για την αποστολή των δεδομένων αναφορών.

Όριο cache δεδομένων: Αυτή η τιμή καθορίζει το μέγιστο μέγεθος σε megabyte (MB) του cache XML για την αποθήκευση πληροφοριών αναφορών. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 20 MB. Το μέγεθος εφαρμόζεται στο cache της μνήμης. Όταν το όριο εξαντληθεί, θα γίνει επαναφορά του αρχείου καταγραφής. Όταν πρόκειται να προστεθεί μια νέα εγγραφή (στο κάτω μέρος της λίστας), μία ή περισσότερες από τις πιο παλιές εγγραφές (επάνω μέρος της λίστας) θα διαγραφούν, ώστε να δημιουργηθεί ελεύθερος χώρος. Μια προειδοποίηση θα καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής του προγράμματος-πελάτη και στο αρχείο καταγραφής συμβάντων την πρώτη φορά που παρουσιάζεται και δεν θα καταγραφεί ξανά μέχρι να πραγματοποιηθεί επιτυχής εκκαθάριση του cache στη μετάδοση και να γεμίσει ξανά το αρχείο καταγραφής.

Μέγεθος μπλοκ δεδομένων: Αυτή η τιμή καθορίζει το μέγιστο μέγεθος σε byte για μετάδοση στο διακομιστή μόλις γίνει αποστολή αναφοράς, ώστε να αποφευχθούν οριστικές αποτυχίες μετάδοσης όταν το αρχείο καταγραφής φθάσει σε ένα σημαντικό μέγεθος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 65536. Κατά τη μετάδοση δεδομένων αναφορών στο διακομιστή, ένα μπλοκ τη φορά με εγγραφές εφαρμογής που είναι μικρότερο από ή ίσο με το μέγεθος μπλοκ σε byte των δεδομένων XML θα καταργείται από το cache και θα αποστέλλεται στο διακομιστή. Κάθε μπλοκ θα έχει το γενικό πρόθεμα των δεδομένων προγράμματος-πελάτη και των δεδομένων καθολικής λίστας πακέτων και αυτά δεν θα περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς μεγέθους του μπλοκ. Υπάρχει το ενδεχόμενο στην περίπτωση μιας εξαιρετικά μεγάλης λίστας πακέτων να παρουσιαστούν αποτυχίες σε συνδέσεις χαμηλού εύρους ζώνης ή μη αξιόπιστες συνδέσεις.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Windows Server 2008 R2 ή Windows 7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Διεύθυνση URL διακομιστή αναφορών

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingServerURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Ώρα δημιουργίας αναφορών

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingStartTime
Value TypeREG_DWORD
Default Value3
Min Value0
Max Value23
Καθυστέρηση δημιουργίας αναφορών για τυχαίο διάστημα λεπτών

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingRandomDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value0
Max Value60
Επανάληψη αναφοράς κάθε (ημέρες)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value1
Max Value30
Όριο cache δεδομένων

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataCacheLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value20
Min Value1
Max Value1024
Μέγεθος μπλοκ δεδομένων

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataBlockSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value65536
Min Value1024
Max Value4294967295

appv.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)