Server generování sestav

Adresa URL serveru generování sestav: Zobrazí adresu URL serveru generování sestav.

Čas sestavy: Určuje, kdy by měla být data klienta začleněna do sestavy serveru. Přijatelný rozsah je 0-23. Tyto hodnoty odpovídají 24 hodinám jednoho dne. Vhodným postupem je neprovádět nastavení času na rušnou hodinu, například 9:00 dopoledne.

Zpozdit generování sestav o náhodný počet minut: Maximální počet minut náhodného zpoždění v čase generování sestav. Pokud je systém zaneprázdněn, náhodné zpoždění pomůže snížit zatížení serveru.

Opakovat generování seznam každých (dnů): Periodický interval ve dnech pro odesílání dat tvorby sestav.

Limit datové mezipaměti: Tato hodnota určuje maximální velikost v megabajtech (MB) mezipaměti souborů XML pro ukládání informací generování sestav. Výchozí hodnota je 20 MB. Velikost bude uplatněna na mezipaměť v paměti. Jakmile bude dosaženo limitu, soubor protokolu bude navrácen. Jakmile bude přidán nový záznam (spodní část seznamu), jeden nebo více nejstarších záznamů (horní část seznamu) budou odstraněny, aby vznikl prostor. V protokolu klienta bude zaznamenáno upozornění a při prvním výskytu se tato událost zaznamená do protokolu událostí a nebude až do dalšího úspěšného vyčištění mezipaměti a jejího opětovného zaplnění protokolována znovu.

Velikost datového bloku: Tato hodnota určuje maximální velikost v bajtech pro jednorázový přenos na server při odeslání sestavy, aby bylo zamezeno trvalým selháním přenosu, dosáhne-li protokol významné velikosti. Výchozí hodnota je 65 536. Při přenosu dat sestavy na server po jednotlivých blocích záznamů aplikace, které jsou menší nebo rovny velikosti bloku souboru XML v bajtech, budou data vymazána z mezipaměti a odeslány na server. Každý blok bude mít předpřipraven obecná data klienta a data globálního seznamu balíčku, a tato nebudou zahrnuta do výpočtů velikosti bloku; potenciální existence extrémně velikých seznamů balíčků může vyústit ve sníženou velikost datového pásma nebo nespolehlivost připojení.

Podporováno na: Minimálně Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Adresa URL serveru generování sestav

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingServerURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Čas generování sestav

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingStartTime
Value TypeREG_DWORD
Default Value3
Min Value0
Max Value23
Zpozdit generování sestav o náhodný počet minut

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingRandomDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value0
Max Value60
Opakovat generování sestav každých (dnů)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value1
Max Value30
Limit datové mezipaměti

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataCacheLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value20
Min Value1
Max Value1024
Velikost datového bloku

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataBlockSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value65536
Min Value1024
Max Value4294967295

appv.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)