Rapportageserver

URL van rapportageserver: geeft de URL weer van de rapportageserver.

Rapportagetijd: wanneer de clientgegevens moeten worden gerapporteerd aan de server. Het acceptabele bereik is 0~23 en komt overeen met de 24 uren op een dag. Het is aanbevolen om deze tijd niet in te stellen op een druk tijdstip, zoals 9:00.

Rapportage vertragen met willekeurig aantal minuten: het maximum voor het willekeurige aantal minuten waarmee na de rapportagetijd kan worden vertraagd. Bij een drukbezet systeem helpt een willekeurige vertraging de belasting van de server te beperken.

Rapportage elke (dagen) herhalen: het periodieke interval in dagen voor het verzenden van de rapportagegegevens.

Limiet voor gegevenscache: deze waarde bepaalt de maximumgrootte in megabytes (MB) van de XML-cache voor het opslaan van rapportagegegevens. De standaardwaarde is 20 MB. De grootte is van toepassing op de cache in het geheugen. Wanneer de limiet wordt bereikt , nemen nieuwe vermeldingen de plaats in van oude. Wanneer een nieuw record onder aan de lijst wordt toegevoegd, wordt een of meer van de oudste records, boven aan de lijst, verwijderd om ruimte te maken. De eerste keer dat dit gebeurt, wordt een waarschuwing geschreven naar het Client-logboekbestand en het gebeurtenislogboekbestand. Daarna wordt dit pas weer vermeld wanneer de cache na verzending is geleegd en het logboekbestand weer is gevuld.

Grootte van gegevensblokken: deze waarde bepaalt het maximumaantal bytes dat in een keer naar de server kan worden verzonden tijdens een rapportage-upload, om permanente verzendfouten te voorkomen wanneer het logboekbestand een aanzienlijke grootte heeft bereikt. De standaardwaarde is 65536. Wanneer rapportgegevens naar de server worden verzonden, wordt per keer een blok toepassingsgegevens uit de cache verwijderd en naar de server verzonden, dat kleiner is dan de blokgrootte in bytes aan XML-gegevens. Aan de voorzijde van elk blok worden de algemene Clientgegevens en de globale pakketlijstgegevens toegevoegd, en deze worden niet meegenomen in de berekening van de blokgrootte. Hierdoor kan een extreem lange pakketlijst resulteren in verzendingsfouten via onbetrouwbare verbindingen of verbindingen met weinig bandbreedte.

Ondersteund op: Minimaal Windows Server 2008 R2 of Windows 7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

URL van rapportageserver

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingServerURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Rapportagetijd

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingStartTime
Value TypeREG_DWORD
Default Value3
Min Value0
Max Value23
Rapportage vertragen met willekeurig aantal minuten

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingRandomDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value0
Max Value60
Rapportage elke (dagen) herhalen

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value1
Max Value30
Limiet voor gegevenscache

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataCacheLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value20
Min Value1
Max Value1024
Grootte van gegevensblokken

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataBlockSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value65536
Min Value1024
Max Value4294967295

appv.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)