Raportointipalvelin

Raportointipalvelimen URL: Näyttää raportointipalvelimen URL-osoitteen.

Raportointiaika: Hetki, jolloin asiakkaan tiedot on ilmoitettava palvelimelle. Hyväksytyt arvot ovat 0~23 eli päivän 24 tuntia. Aikaa ei kannata asettaa kiireiseen hetkeen, kuten klo 9:n kohdalle.

Satunnainen raportointiviive minuutteina: Raportointiajan päälle tuleva satunnainen viive minuutteina. Jos järjestelmässä on ruuhkaa, satunnainen viive auttaa vähentämään palvelimen kuormitusta.

Raportoinnin toistoväli (päivinä): Raportointitietojen lähetysväli päivinä.

Tietojen välimuistin raja: Tämä arvo määrittää raportointitietojen tallennuksessa käytettävän XML-välimuistin enimmäiskoon megatavuina (Mt). Oletusarvo on 20 megatavua. Koko viittaa muistissa olevaan välimuistiin. Kun raja saavutetaan, lokitiedostoa puhdistetaan. Kun lokitiedostoon lisätään uusi tietue (luettelon viimeiseksi), tilaa tehdään poistamalla yksi tai useampi vanhimmista tietueista (luettelon alusta). Kun tämä tapahtuu ensimmäisen kerran, asiakaslokiin ja tapahtumalokiin kirjataan varoitus. Varoitusta ei toisteta, ennen kuin välimuisti tyhjennetään siirron yhteydessä ja loki täyttyy uudelleen.

Tietolohkon koko: Tämä arvo määrittää palvelimeen kerralla siirrettävien raporttitietojen enimmäistavumäärän, jotta vältettäisiin pysyvä siirtovirhe, kun loki on kasvanut tietyn kokoiseksi. Oletusarvo on 65536. Kun raporttitietoja lähetetään palvelimeen, välimuistista poistetaan kerrallaan yksi sovellustietojen lohko, joka on suuruudeltaan pienempi tai yhtä suuri kuin XML-tietojen lohkokoko tavuina. Kunkin lohkon alkuun on liitetty yleisiä sovellustietoja ja yleisiä pakettiluettelotietoja, jotka eivät vaikuta lohkokokolaskelmiin. On mahdollista, että erittäin suuri pakettiluettelo voi johtaa lähetysvirheeseen, jos verkkoyhteys on hidas tai epäluotettava.

Tuettu: Vähintään Windows 7 tai Windows Server 2008 R2

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Raportointipalvelimen URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingServerURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Raportointiaika

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingStartTime
Value TypeREG_DWORD
Default Value3
Min Value0
Max Value23
Satunnainen raportointiviive minuutteina

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingRandomDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value0
Max Value60
Raportoinnin toistoväli (päivinä)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value1
Max Value30
Tietojen välimuistin raja

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataCacheLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value20
Min Value1
Max Value1024
Tietolohkon koko

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataBlockSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value65536
Min Value1024
Max Value4294967295

appv.admx

Hallintamallit (tietokoneet)

Hallintamallit (käyttäjät)