Rapportserver

URL-adresse til rapportserver: Viser URL-adressen til rapportserver.

Rapporteringstidspunkt: Angir nå klientdata skal rapporteres til serveren. Akseptabelt verdiområde er 0~23, noe som tilsvarer 24 timer i et døgn. Det kan være praktisk å unngå et tidspunkt da det er travelt, for eksempel 09:00.

Utsett rapportering i et tilfeldig antall minutter: Maksimum antall minutter for tilfeldig utsettelse utover rapporteringstidspunktet. For belastede systemer bidrar den tilfeldige utsettelsen til å redusere serverbelastningen.

Gjenta rapportering for hver (dager): Det periodiske intervallet i dager for sending av rapportdata.

Databufferbegrensning: Denne verdien angir største størrelse i megabyte (MB) for XML-bufferen for lagring av rapportinformasjon. Standardverdien er 20 MB. Størrelsen gjelder for bufferen i minnet. Når grensen er nådd, skiftes oppføringer ut. Når en ny post skal legges til (nederst i listen), slettes en eller flere av de eldste postene (øverst i listen) for å gjøre plass til den nye. En advarsel logges i klientloggen og hendelsesloggen første gang dette skjer, og deretter logges det ikke flere ganger før etter at bufferen er tømt for overføringer og loggen er fylt opp på nytt.

Datablokkstørrelse: Denne verdien angir største verdi i byte som kan overføres til serveren om gangen ved en rapportopplasting. Det gjøres for å unngå varige overføringsfeil når loggen har nådd en bestemt størrelse. Standardverdien er 65536. Ved overføring av rapportdata til serveren fjernes en blokk om gangen av programposter som er mindre enn eller lik blokkstørrelsen i bytes for XML-data fra bufferen og sendes til serveren. Hver blokk vil ha generelle klientdata og globale pakkelistedata lagt til, og disse blir ikke tatt med i beregninger av blokkstørrelse. Det finnes mulighet for at en svært stor pakkeliste gir overføringsfeil ved lav båndbredde eller ustabile tilkoblinger.

Støttes av: Minst Windows Server 2008 R2 eller Windows 7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

URL-adresse til rapporterende server

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingServerURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Rapporteringstidspunkt

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingStartTime
Value TypeREG_DWORD
Default Value3
Min Value0
Max Value23
Utsett rapportering for et tilfeldig antall minutter

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingRandomDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value0
Max Value60
Gjenta rapportering for hver (dag)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value1
Max Value30
Hurtigbufferbegrensning

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataCacheLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value20
Min Value1
Max Value1024
Datablokkstørrelse

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataBlockSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value65536
Min Value1024
Max Value4294967295

appv.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)