Nastavení serveru pro publikování 4

Zobrazovaný název serveru pro publikování: Zobrazí název serveru pro publikování.

Adresa URL serveru pro publikování: Zobrazí adresu URL serveru pro publikování.

Globální aktualizace publikování: Povolí globální aktualizaci publikování (logickou).

Globální aktualizace publikování při přihlášení: Spustí při přihlášení globální aktualizaci publikování (logickou).

Globální interval aktualizace publikování: Určuje interval aktualizace publikování pomocí hodnoty GlobalRefreshIntervalUnit. Pokud chcete zakázat aktualizaci balíčku, zadejte hodnotu 0.

Jednotka intervalu globální aktualizace publikování: Určuje jednotku intervalu (hodiny 0-23, dny 0-31).

Aktualizace publikování uživatele: Povolí aktualizaci publikování uživatele (logickou).

Aktualizace publikování uživatele při přihlášení: Spouští aktualizaci publikování uživatele při přihlášení (logickou).

Interval aktualizace publikování uživatele: Určuje interval aktualizace publikování pomocí hodnoty UserRefreshIntervalUnit. Chcete-li vypnout aktualizaci balíčku, zadejte hodnotu 0.

Jednotka intervalu aktualizace publikování uživatele: Určuje jednotku intervalu (hodiny 0-23, dny 0-31).

Podporováno na: Minimálně Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7

Zobrazovaný název serveru pro publikování

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
Value NameName
Value TypeREG_SZ
Default ValueServer 4
Adresa URL serveru pro publikování

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
Value NameURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Aktualizace globálního publikování


 1. Nepravda
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameGlobalEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Pravda
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameGlobalEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Aktualizace globálního publikování při přihlášení


 1. Nepravda
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameGlobalLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Pravda
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameGlobalLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Interval aktualizace globálního publikování

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
Value NameGlobalPeriodicRefreshInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value0
Min Value0
Max Value31
Jednotka intervalu aktualizace globálního publikování


 1. Hodina
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameGlobalPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Den
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameGlobalPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Aktualizace publikování uživatele


 1. Nepravda
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameUserEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Pravda
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameUserEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Aktualizace publikování uživatele při přihlášení


 1. Nepravda
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameUserLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Pravda
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameUserLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Interval aktualizace publikování uživatele

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
Value NameUserPeriodicRefreshInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value0
Max Value31
Jednotka intervalu aktualizace publikování uživatele


 1. Hodina
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameUserPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Den
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameUserPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


appv.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)