Serwer raportowania

Adres URL serwera raportowania: wyświetla adres URL serwera raportowania.

Godzina raportowania: godzina, o której dane klienta powinny być raportowane na serwer. Akceptowany zakres to 0~23, co odpowiada 24 godzinom w ciągu doby. Dobrym zwyczajem jest nieustawianie godziny przypadającej w godzinach szczytu, np. 9 rano.

Opóźnij raportowanie o losową liczbę minut: maksymalna liczba minut losowego opóźnienia względem godziny raportowania. W przypadku zajętego systemu losowe opóźnienie pozwala zmniejszyć obciążenie serwera.

Powtórz raportowanie co (liczba dni): okresowy interwał (w dniach) wysyłania danych dotyczących raportowania.

Limit pamięci podręcznej danych: ta wartość określa maksymalny rozmiar (w MB) pamięci podręcznej danych XML na potrzeby przechowywania informacji dotyczących raportowania. Wartość domyślna to 20 MB. Rozmiar odnosi się do pamięci podręcznej w pamięci. Po osiągnięciu limitu plik dziennika zostanie przerzucony. Aby umożliwić dodanie nowego rekordu (na końcu listy), w celu zrobienia miejsca usunięty zostanie co najmniej jeden starszy rekord (z początku listy). Przy pierwszym wystąpieniu takiej sytuacji, w dzienniku klienta i dzienniku zdarzeń zostanie zarejestrowane ostrzeżenie. Nie będzie już ona ponownie rejestrowana aż do czasu pomyślnego wyczyszczenia pamięci podręcznej podczas transmisji oraz ponownego wypełnienia dziennika.

Rozmiar bloku danych: ta wartość określa maksymalny rozmiar (w bajtach) transmisji na serwer podczas przekazywania danych dotyczących raportowania. Ma to na celu uniknięcie trwałych błędów transmisji po osiągnięciu przez dziennik znacznego rozmiaru. Wartość domyślna to 65536. Podczas transmitowania danych raportu na serwer bloki rekordów aplikacji, które są mniejsze lub równe rozmiarowi bloku danych XML (w bajtach), będą pojedynczo usuwane z pamięci podręcznej i wysyłane na serwer. Każdy blok będzie poprzedzony ogólnymi danymi klienta oraz danymi z globalnej listy pakietów, lecz nie będzie to miało wpływu na obliczenia rozmiaru bloku. Potencjalne ryzyko wiąże się z niezwykle dużymi listami pakietów, ponieważ może to skutkować błędami transmisji w przypadku niskiej przepustowości lub niestabilnych połączeń.

Obsługiwane na: System Windows Server 2008 R2 lub nowszy albo system Windows 7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Adres URL serwera raportowania

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingServerURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Godzina raportowania

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingStartTime
Value TypeREG_DWORD
Default Value3
Min Value0
Max Value23
Opóźnij raportowanie o losową liczbę minut

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingRandomDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value0
Max Value60
Powtórz raportowanie co (liczba dni)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value1
Max Value30
Limit pamięci podręcznej danych

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataCacheLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value20
Min Value1
Max Value1024
Rozmiar bloku danych

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataBlockSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value65536
Min Value1024
Max Value4294967295

appv.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)