Server hlásenia chýb

Adresa URL servera hlásenia chýb: Zobrazuje adresu URL servera hlásenia chýb.

Čas hlásenia chýb: Určuje, kedy sa majú údaje klienta odosielať na server. Prijateľný rozsah je 0~23, ktorý zodpovedá 24 hodinám dňa. Tento čas je vhodné nenastavovať na rušnú hodinu, napríklad 9:00.

Odložiť hlásenie chýb o náhodný počet minút: Maximálna počet minút náhodného oneskorenia, ktorý sa pripočítava k času hlásenia chýb. V prípade zaneprázdnených systémov pomáha náhodné oneskorenie znížiť zaťaženie servera.

Opakovať hlásenie chýb každých (v dňoch): Periodický interval v dňoch pre odosielanie údajov hlásenia chýb.

Obmedzenie vyrovnávacej pamäte údajov: Táto hodnota určuje maximálnu veľkosť v megabajtoch (MB) vyrovnávacej pamäte XML na uloženie informácií hlásenia chýb. Predvolená hodnota je 20 MB. Táto veľkosť sa vzťahuje na vyrovnávaciu pamäť v pamäti. Po dosiahnutí tohto obmedzenia sa súbor denníka začne posúvať. Keď sa má pridať nový záznam (na koniec zoznamu), odstráni sa jeden alebo viaceré najstaršie záznamy (na začiatku zoznamu), aby sa uvoľnilo miesto. Do denníka klienta sa zaznamená upozornenie, pričom udalosť sa zaznamená pri prvom výskyte. Znova sa zaznamená až po úspešnom vymazaní vyrovnávacej pamäte pri prenose a opätovnom naplnení denníka.

Veľkosť bloku údajov: Táto hodnota určuje maximálnu veľkosť údajov v bajtoch, ktoré sa majú naraz preniesť na server pri odovzdávaní údajov hlásenia chýb, čo umožňuje predchádzať trvalým zlyhaniam pri prenose, keď denník dosiahne značnú veľkosť. Predvolená hodnota je 65536. Pri prenose údajov hlásenia chýb na server sa z vyrovnávacej pamäte naraz odstráni jeden blok záznamov o aplikáciách, ktorého veľkosť je menšia alebo rovná veľkosti bloku údajov XML v bajtoch, a odošle sa na server. Pred každý blok sa pridajú všeobecné údaje o klientovi a údaje globálneho zoznamu balíkov, ktoré sa nezohľadňujú pri výpočtoch veľkosti bloku. V prípade extrémne veľkého zoznamu balíkov existuje možnosť zlyhaní pri prenose prostredníctvom pomalých alebo nespoľahlivých pripojení.

Supported on: At least Windows Server 2008 R2 or Windows 7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Adresa URL servera hlásenia chýb

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingServerURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Čas hlásenia chýb

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingStartTime
Value TypeREG_DWORD
Default Value3
Min Value0
Max Value23
Odložiť hlásenie chýb o náhodný počet minút

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingRandomDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value0
Max Value60
Opakovať hlásenie chýb každých (v dňoch)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value1
Max Value30
Obmedzenie veľkosti vyrovnávacej pamäte

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataCacheLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value20
Min Value1
Max Value1024
Veľkosť bloku údajov

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataBlockSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value65536
Min Value1024
Max Value4294967295

appv.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)