Rapportserver

URL till rapportserver: Visar URL:en för rapportservern.

Rapporttiden: När klientdata ska rapporteras till servern. Tillåtet intervall är 0~23, vilket motsvarar 24 timmar under en dag. Ange inte tiden till ett klockslag med hög användning, t.ex. 09.00.

Fördröj rapporteringen slumpmässigt i följande antal minuter: Den maximala slumpmässiga fördröjningen från rapporttiden. I ett system med hög belastning hjälper den slumpmässiga fördröjningen till att minska serverbelastningen.

Upprepa rapportering var (dag): Intervall i dagar för sändning av rapportdata.

Datacachegräns: Värdet anger den maximala storleken i MB för XML-cachen, för lagring av rapportinformation. Standardvärdet är 20 MB. Storleken avser cachen i minnet. När gränsen nås sker en övergång för loggfilen. När en ny post ska läggas till (i slutet av listan), tas minst en av de äldsta posterna (överst i listan) bort. En varning loggas i klientloggen och händelseloggen första gången det här sker, men loggas inte igen förrän cachen har rensats på överföringar och loggen har fyllts igen.

Datablockstorlek: Värdet anger den maximala storleken i byte för omedelbar överföring till servern vid en rapportöverföring, för att undvika permanenta överföringsfel när loggen har nått en betydande storlek. Standardvärdet är 65536. När rapportdata överförs till servern, tas ett block med XML-data åt gången bort från cachen, för programposter som är mindre än eller lika med blockstorleken i byte, och skickas till servern. Varje block innehåller allmänna klientdata och globala data för paketlista, och dessa påverkar inte beräkningar av blockstorlek. Det går att skicka en väldigt stor paketlista vilket kan leda till överföringsfel för långsamma och instabila anslutningar.

Stöds på: Minst Windows Server 2008 R2 eller Windows 7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

URL till rapportserver

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingServerURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Rapporttid

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingStartTime
Value TypeREG_DWORD
Default Value3
Min Value0
Max Value23
Fördröj rapporteringen slumpmässigt i följande antal minuter

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingRandomDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value0
Max Value60
Upprepa rapportering var (dag)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value1
Max Value30
Datacachegräns

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataCacheLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value20
Min Value1
Max Value1024
Datablockstorlek

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataBlockSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value65536
Min Value1024
Max Value4294967295

appv.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)