Ρυθμίσεις διακομιστή δημοσίευσης 2

Εμφανιζόμενο όνομα διακομιστή δημοσίευσης: Εμφανίζει το όνομα του διακομιστή δημοσίευσης.

Διεύθυνση URL διακομιστή δημοσίευσης: Εμφανίζει τη διεύθυνση URL του διακομιστή δημοσίευσης.

Ανανέωση καθολικής δημοσίευσης: Ενεργοποιεί την ανανέωση καθολικής δημοσίευσης (δυαδική τιμή).

Ανανέωση καθολικής δημοσίευσης κατά τη σύνδεση: Ενεργοποιεί μια ανανέωση καθολικής δημοσίευσης κατά τη σύνδεση (δυαδική τιμή).

Χρονικό διάστημα ανανέωσης καθολικής δημοσίευσης: Καθορίζει το χρονικό διάστημα ανανέωσης καθολικής δημοσίευσης χρησιμοποιώντας το GlobalRefreshIntervalUnit. Για να απενεργοποιήσετε την ανανέωση πακέτου, επιλέξτε 0.

Μονάδα διαστήματος ανανέωσης καθολικής δημοσίευσης: Καθορίζει τη μονάδα του χρονικού διαστήματος (Ώρα 0-23, Ημέρα 0-31).

Ανανέωση δημοσίευσης χρήστη: Ενεργοποιεί την ανανέωση δημοσίευσης χρήστη (δυαδική τιμή).

Ανανέωση δημοσίευσης χρήστη κατά τη σύνδεση: Ενεργοποιεί μια ανανέωση δημοσίευσης χρήστη κατά τη σύνδεση (δυαδική τιμή).

Διάστημα ανανέωσης δημοσίευσης χρήστη: Καθορίζει το χρονικό διάστημα ανανέωσης δημοσίευσης χρησιμοποιώντας το UserRefreshIntervalUnit. Για να απενεργοποιήσετε την ανανέωση πακέτου, επιλέξτε 0.

Μονάδα διαστήματος ανανέωσης δημοσίευσης χρήστη: Καθορίζει τη μονάδα του χρονικού διαστήματος (Ώρα 0-23, Ημέρα 0-31).

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Windows Server 2008 R2 ή Windows 7

Εμφανιζόμενο όνομα διακομιστή δημοσίευσης

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
Value NameName
Value TypeREG_SZ
Default ValueΔιακομιστής 2
Διεύθυνση URL διακομιστή δημοσίευσης

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
Value NameURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Ανανέωση καθολικής δημοσίευσης


 1. Ψευδές
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameGlobalEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Αληθές
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameGlobalEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Ανανέωση καθολικής δημοσίευσης κατά τη σύνδεση


 1. Ψευδές
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameGlobalLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Αληθές
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameGlobalLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Χρονικό διάστημα ανανέωσης καθολικής δημοσίευσης

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
Value NameGlobalPeriodicRefreshInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value0
Min Value0
Max Value31
Μονάδα διαστήματος ανανέωσης καθολικής δημοσίευσης


 1. Ώρα
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameGlobalPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Ημέρα
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameGlobalPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Ανανέωση δημοσίευσης χρήστη


 1. Ψευδές
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameUserEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Αληθές
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameUserEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Ανανέωση δημοσίευσης χρήστη κατά τη σύνδεση


 1. Ψευδές
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameUserLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Αληθές
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameUserLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Χρονικό διάστημα ανανέωσης δημοσίευσης χρήστη

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
Value NameUserPeriodicRefreshInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value0
Max Value31
Μονάδα διαστήματος ανανέωσης δημοσίευσης χρήστη


 1. Ώρα
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameUserPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Ημέρα
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\2
  Value NameUserPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


appv.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)