Behandla alltid utskrifter på servern

Om utskriften sker via en utskriftsserver avgör den här inställningen huruvida utskriftshanteraren på klienten behandlar utskriften eller skickar den till servern för behandling.

Den här principinställningen påverkar endast utskrifter till en Windows-utskriftsserver.

Om du aktiverar den här principinställningen på en klientdator, behandlar utskriftshanteraren på klientdatorn inte utskrifterna innan de skickas till utskriftsservern. Detta minskar arbetsbelastningen på klienten men arbetsbelastningen på servern ökar.

Om du inaktiverar den här principinställningen på en klientdator, omvandlar utskriftshanteraren på klientdatorn själv utskrifterna till kommandon till skrivarenheten. Dessa kommandon skickas sedan till utskriftsservern, som bara vidarebefordrar kommandona till skrivaren. Detta ökar arbetsbelastningen på klienten men minskar belastningen på servern.

Om du inte aktiverar den här principinställningen blir effekten densamma som om den inaktiveras.

Obs! Den här principen avgör inte huruvida klienten kan använda offlineutskrifter. Utskriftshanteraren på klientdatorn kan alltid sätta utskrifter i kö om den inte är ansluten till utskriftsservern. När anslutningen till servern återupprättas, skickar klientdatorn eventuella utskrifter som har hamnat i kö.

Obs! Vissa skrivardrivrutiner kräver en särskild utskriftsprocessor. I vissa fall kanske den särskilda utskriftsprocessorn inte är installerad på klientdatorn, till exempel om utskriftsservern inte stödjer överföring av utskriftsprocessorer då funktionen Peka och skriv ut används. Om utskriftsprocessorerna inte stämmer överens, skickar utskriftshanteraren alltid jobben till utskriftshanteraren för behandling. Om den ovanstående principinställningen inaktiveras ändras inte detta förhållande.

Obs! Om klientskrivaren inte matchar serverns skrivardrivrutin (felmatchad anslutning), bearbetar klienten alltid utskriftsjobbet oavsett inställningen i den här principen.

Stöds på: Minst Windows Vista

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers
Value NameForceCSREMFDespooling
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

printing.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)