Konfigurera hastighet för långsam länk

Tröskelvärdet vid vilket Offlinefiler anser att en nätverksanslutning är "långsam". En nätverkshastighet som underskrider det här värdet anses vara långsam.

När en anslutning anses vara långsam anpassas Offlinefiler automatiskt för att undvika onödig synkroniseringstrafik och återansluter inte automatiskt till en server när en anslutning till den upptäcks.

Om du aktiverar den här inställningen kan du ställa in tröskelvärdet som används för att avgöra om en nätverksanslutning är långsam.

Om den här inställningen är inaktiverad eller inte har konfigurerats används standardtröskelvärdet 64 000 bps för att avgöra om en nätverksanslutning ska anses vara långsam.

Obs! Använd följande formel när du anger den långsamma länkens värde: [ bps / 100]. Om du exempelvis vill ange tröskelvärdet 128 000 bps ska du skriva 1280.

Stöds på: Endast Windows XP Professional

Det angivna värdet är [ bps / 100 ] --> Exempel: 128 000 bps, ange 1280

Värde:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameSlowLinkSpeed
Value TypeREG_DWORD
Default Value640
Min Value
Max Value100000000

offlinefiles.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)