Aktivera transparent cachelagring

Principinställningen anger om filer som läses från filresurser via ett långsamt nätverk cachelagras transparent i cacheminnet för offlinefiler för kommande inläsningar. Om en användare försöker öppna en fil som har cachelagrats transparent läses den cachelagrade kopian när filens integritet har verifierats. Det förbättrar svarstiderna för slutanvändaren och minskar bandbreddsförbrukningen över WAN-länkar.

De cachelagrade filerna är temporära och är inte tillgängliga när användaren är offline. De cachelagrade filerna synkroniseras inte med versionen på servern och den mest aktuella versionen på servern finns alltid tillgänglig för efterföljande läsningar.

Den här principinställningen utlöses av det konfigurerade fördröjningsvärdet för nätverkets överföringstid. Du bör använda den här principinställningen när nätverksanslutningen till servern är långsam. Du kan t.ex. konfigurera ett värde på 60 ms som nätverkets fördröjningsvärde för överföring och överskrids detta värd cachelagras filer transparent i cacheminnet för offlinefilerna. Om nätverkets fördröjningsvärde för överföring är mindre än 60 ms kommer läsningar till fjärrfiler inte att cachelagras.

Om du aktiverar den här principinställningen blir transparent cachelagring aktiverad och konfigurerbar.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen sker ingen transparent cachelagring av fjärrfiler på klientdatorer.

Stöds på: Minst Windows Server 2008 R2 eller Windows 7

Ange värdet för nätverksfördröjningen över vilket nätverksfiler cachelagras temporärt på klienten.

Ange värdet för nätverksfördröjning i millisekunder

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameOnlineCachingLatencyThreshold
Value TypeREG_DWORD
Default Value32000
Min Value
Max Value100000000

offlinefiles.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)