Frekvens för påminnelser

Avgör hur ofta påminnelser visas.

Om du aktiverar den här inställningen kan du välja hur ofta påminnelser visas och även hindra användarna från att ändra inställningen.

Påminnelser visas när användarens anslutning till en nätverksfil bryts eller återupprättas, och de uppdateras regelbundet. Den första påminnelsen för en händelse visas i trettio sekunder om inget annat anges. Därefter visas uppdateringar under femton sekunder var sextionde minut. Du kan ändra uppdateringsintervallet med den här inställningens hjälp.

Den här inställningen finns både i mappen Datorkonfiguration och i mappen Användarkonfiguration. Om båda inställningarna är konfigurerade, gäller inställningarna i Datorkonfiguration före inställningarna i Användarkonfiguration.

Tips! Du kan ange påminnelsefrekvensen utan att ange någon inställning genom att öppna Utforskaren, välja "Mappalternativ" på Verktyg-menyn och sedan klicka på fliken "Offlinefiler". Den här inställningen motsvarar alternativet "Visa påminnelse var ...:e minut".

Stöds på: Endast Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000

Antal minuter mellan påminnelser

Minuter:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameReminderFreqMinutes
Value TypeREG_DWORD
Default Value60
Min Value
Max Value1440

offlinefiles.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)