Förhindra återställning av tidigare fjärrlagrade versioner

I den här principinställningen kan du ignorera knappen Återställ på tidigare versioners egenskapssida när användaren har valt en tidigare version av en fil på en filresurs.

Om du aktiverar den här principinställningen inaktiveras knappen Återställ om användaren har valt en tidigare version som motsvarar en fil på en filresurs.

Om du inaktiverar den här principinställningen förblir knappen Återställ aktiv för en tidigare version som motsvarar en fil på en filresurs. Om användaren klickar på knappen Återställ försöker Windows återställa filen från filresursen.

Om du inte konfigurerar den här principinställningen inaktiveras den som standard. Knappen Återställ är aktiv när den tidigare versionen gäller en fil på en filresurs.

Stöds på: Minst Windows Vista

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\PreviousVersions
Value NameDisableRemoteRestore
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

previousversions.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)