Visningslängd för första påminnelsen

Avgör hur länge den första påminnelsen om ett ändrat nätverkstillstånd visas.

Påminnelser visas när användarens anslutning till en nätverksfil bryts eller återupprättas, och de uppdateras regelbundet. Den första påminnelsen för en händelse visas i trettio sekunder om inget annat anges. Därefter visas uppdateringar under femton sekunder var sextionde minut. Med den här inställningen kan du ändra den första påminnelsens varaktighet.

Den här inställningen finns både i mappen Datorkonfiguration och i mappen Användarkonfiguration. Om båda inställningarna är konfigurerade, gäller inställningarna i Datorkonfiguration före inställningarna i Användarkonfiguration.

Stöds på: Endast Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000

Anger hur länge det första meddelandet ska visas när en

händelse som rör offlinefiler inträffar.

Sekunder:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameInitialBalloonTimeoutSeconds
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value10
Max Value60

offlinefiles.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)