Tillåt användning av Kontrollpanelsinställningar (användare)

Den här principinställningen gör att du kan tillåta eller förhindra användning av inställningsobjekt på Kontrollpanelen och alla tillägg till inställningar som visas i fönstret Redigeraren för grupprinciphantering i GPMC under Användarkonfiguration\Inställningar\Kontrollpanelinställningar. När användning av ett inställningsobjekt på Kontrollpanelen eller tillägg till inställningar förhindras visas det inte i fönstret Redigeraren för grupprinciphantering.

Om du aktiverar den här principinställningen tillåter du användning av inställningsobjekt på Kontrollpanelen och alla tillägg till inställningar under Kontrollpanelsinställningar för Användarkonfiguration. Om du aktiverar den här principinställningen åsidosätts principinställningen Begränsa användare till de snapin-moduler som uttryckligen tillåts för inställningsobjekt på Kontrollpanelen men inte för dess underordnade objekt. Om du aktiverar den här principinställningen åsidosätts inte någon principinställning av typen "Tillåt användning av tillägg till inställningar för " som är inaktiverade.

Om du inaktiverar den här principinställningen tillåts inte användning av tillägg till inställningar under Kontrollpanelsinställningarna för Användarkonfiguration. Om du inaktiverar den här principinställningen åsidosätts alla principinställningar av typen "Tillåt användning av tillägg till inställningar för ".

Om du inte konfigurerar den här principinställningen tillåter du användning av tillägg till inställningar under Kontrollpanelsinställningar för Användarkonfiguration om användningen inte begränsas av principinställningen Begränsa användare till de snapin-moduler som uttryckligen tillåts eller en principinställning av typen "Tillåt användning av tillägg till inställningar för ".

Stöds på: Minst Windows Server 2003-operativsystem eller Windows XP Professional med SP2

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\MMC\{127537A8-C1ED-40BC-9AE5-C5891DF6B2D4}
Value NameRestrict_Run
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value0
Disabled Value1

grouppolicypreferences.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)