Visningslängd för påminnelser

Avgör hur länge uppdaterade påminnelser visas.

Påminnelser visas när användarens anslutning till en nätverksfil bryts eller återupprättas, och de uppdateras regelbundet. Den första påminnelsen för en händelse visas i trettio sekunder om inget annat anges. Därefter visas uppdateringar under femton sekunder var sextionde minut. Med den här inställningen kan du ändra den uppdaterade påminnelsens varaktighet.

Den här inställningen finns både i mappen Datorkonfiguration och i mappen Användarkonfiguration. Om båda inställningarna är konfigurerade, gäller inställningarna i Datorkonfiguration före inställningarna i Användarkonfiguration.

Stöds på: Endast Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000

Anger hur länge det meddelande som regelbundet

påminner användaren om offlinefilernas aktuella tillstånd ska visas.

Sekunder:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameReminderBalloonTimeoutSeconds
Value TypeREG_DWORD
Default Value15
Min Value10
Max Value60

offlinefiles.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)