Levetid for første påminnelsesboble

Angir hvor lenge den første påminnelsesboblen for en endring i nettverksstatusen vises.

Påminnelsesbobler vises når brukerens tilkobling til en nettverksfil går tapt eller kobles til på nytt, og oppdateres jevnlig. Som standard vises den første påminnelsen for en hendelse i 30 sekunder. Deretter vises oppdateringer hvert 60. minutt i 15 sekunder. Du kan bruke denne innstillingen til å endre varigheten for den først påminnelsen.

Denne policyinnstillingen vises i mappene Datamaskinkonfigurasjon og Brukerkonfigurasjon. Hvis begge innstillingene er konfigurert, går innstillingen i Datamaskinkonfigurasjon foran innstillingen i Brukerkonfigurasjon.

Støttes av: Bare Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000

Setter levetiden for den opprinnelige meldingsboblen som vises

når en frakoblet fil-hendelse forekommer.

Sekunder:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameInitialBalloonTimeoutSeconds
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value10
Max Value60

offlinefiles.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)