Vždy vykreslit tiskové úlohy na serveru

Pokud tisknete pomocí tiskového serveru, nastavení této zásady určuje, zda služba Zařazování tisku v klientském počítači zpracuje tiskovou úlohu sama, nebo ji pošle ke zpracování na server.

Nastavení této zásady ovlivňuje pouze tisk pomocí tiskového serveru se systémem Windows.

Pokud nastavení této zásady povolíte v klientském počítači, služba Zařazování tisku neprovede zpracování tiskové úlohy před odesláním na tiskový server. Toto nastavení snižuje zátěž klientského počítače. Současně se však zvyšuje zátěž serveru.

Pokud nastavení této zásady zakážete v klientském počítači, klientský počítač sám zpracuje tiskové úlohy na příkazy tiskového zařízení. Tyto příkazy budou poté odeslány na tiskový server, který je předá určené tiskárně. To zvyšuje zátěž klientského počítače a snižuje zátěž serveru.

Pokud nepovolíte nastavení této zásady, chování bude stejné, jako kdybyste je zakázali.

Poznámka: Tato zásada neurčuje, zda bude v klientovi k dispozici tisk v offline režimu. Pokud není k dispozici připojení k tiskovému serveru, služba Zařazování tisku v klientském počítači může řadit tiskové úlohy do fronty. Po připojení k serveru klientský počítač odešle všechny nevyřízené tiskové úlohy.

Poznámka: Některé ovladače tiskáren vyžadují vlastní tiskový procesor. V některých případech nemusí být vlastní tiskový procesor v klientovi nainstalován, například pokud tiskový server nepodporuje přenosy tiskových procesorů při použití funkce Ukázat a tisknout. V případě neshody tiskového procesoru služba Zařazování tisku vždy odešle úlohu ke zpracování na tiskovém serveru. Zakázáním výše uvedeného nastavení zásad toto chování nezměníte.

Poznámka: V případech, kdy ovladač tiskárny klienta neodpovídá ovladači tiskárny serveru (neshodující se připojení), klient vždy zpracuje tiskovou úlohu bez ohledu na nastavení této zásady.

Podporováno na: Minimálně Windows Vista

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers
Value NameForceCSREMFDespooling
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

printing.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)