Konfigurovat rychlost pomalého připojení

Nakonfiguruje prahovou hodnotu, při jejímž dosažení bude funkce Soubory offline považovat síťové připojení za pomalé. Rychlost sítě pod tuto hodnotu bude vždy považována za pomalou.

Pokud je připojení považováno za pomalé, upraví funkce Soubory offline automaticky své chování tak, aby nedocházelo k nadměrnému přenosu synchronizačních dat, a nepřipojí se automaticky znovu k serveru, bude-li zjištěn.

Pokud toto nastavení povolíte, můžete nakonfigurovat prahovou hodnotu, která bude sloužit k určení pomalého síťového připojení.

Pokud je toto nastavení zakázáno nebo není nakonfigurováno, bude k určení, zda je síťové připojení považováno za pomalé, použita výchozí prahová hodnota 64 000 b/s.

Poznámka: Při zadávání hodnoty pomalého spojení použijte následující vzorec: [ bps / 100]. Chcete-li například nastavit prahovou hodnotu na 128 000 b/s, zadejte 1280.

Podporováno na: Pouze Windows XP Professional

Zadaná hodnota je [ b/s/100 ] --> Příklad: 128 000 b/s, zadejte 1 280

Hodnota:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameSlowLinkSpeed
Value TypeREG_DWORD
Default Value640
Min Value
Max Value100000000

offlinefiles.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)