Konfigurovat režim pomalého připojení

Toto nastavení zásad určuje latenci sítě a prahové hodnoty propustnosti, které způsobí, že klientské počítače přepnou soubory a složky, jež jsou již k dispozici v offline režimu, do režimu pomalého připojení, aby se nezhoršil přístup uživatele k těmto datům v důsledku pomalosti sítě. Pokud funkce Offline soubory funguje v režimu pomalého připojení, jsou všechny požadavky na síťové soubory vyřizovány z mezipaměti Offline soubory. Tento režim je podobný práci v offline režimu.

Pokud toto nastavení zásad povolíte, funkce Offline soubory bude pracovat v režimu pomalého připojení v případě, že propustnost sítě mezi klientem a serverem klesne pod hodnotu parametru prahové hodnoty nebo pokud latence v síti pro přijetí odezvy nepřesáhne hodnotu parametru prahové hodnoty latence.

Režim pomalého připojení lze nakonfigurovat zadáním prahových hodnot propustnosti (v bitech za sekundu) a latence (v milisekundách) pro určené cesty UNC. Doporučujeme vždy zadat hodnotu latence, protože zjištění latence sítě pro přijetí odezvy je rychlejší. Pro určení cest UNC můžete používat zástupné znaky (*). Jestliže neurčíte hodnotu latence nebo propustnosti, nebudou počítače se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 používat režim pomalého připojení.

Pokud toto nastavení zásad nenakonfigurujete, nebudou počítače se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 přepínat sdílenou složku do režimu pomalého připojení. Počítače se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 budou při přepínání složky do režimu pomalého připojení používat výchozí hodnotu latence 80 ms. Počítače se systémem Windows 8 nebo Windows Server 2012 budou při přepínání složky do režimu pomalého připojení používat výchozí hodnotu latence 35 ms. Abyste neplatili zbytečně vysoké poplatky za mobilní telefon nebo širokopásmové připojení, může být nezbytné nakonfigurovat prahové hodnoty latence na úroveň, která je nižší než latence sítě pro přijetí odezvy.

V systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 bude uživatel po přepnutí do režimu pomalého připojení pracovat v tomto režimu tak dlouho, dokud v Průzkumníku Windows neklikne v panelu nástrojů na tlačítko Pracovat online. Data budou synchronizována se serverem, pouze pokud uživatel zahájí synchronizaci ručně pomocí Centra synchronizace.

V systému Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 nebo Windows Server 2012 bude při práci v režimu pomalého připojení funkce Offline soubory synchronizovat uživatelské soubory na pozadí v pravidelných intervalech nebo v závislosti na nastavení zásady Konfigurovat synchronizaci na pozadí. V režimu pomalého připojení systém Windows pravidelně kontroluje připojení ke složce a v případě, že se rychlost v síti zvýší, přepne složku zpět online.

V systému Windows 8 nebo Windows Server 2012 nastavte prahovou hodnotu latence na 1 ms, aby uživatelé v režimu pomalého připojení pracovali vždy offline.

Pokud toto nastavení zásad zakážete, nebudou počítače režim pomalého připojení používat.

Podporováno na: Minimálně Windows Vista

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameSlowLinkEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Umožňuje správci nakonfigurovat, kdy má pro zadané cesty UNC dojít k automatickému přepnutí do režimu pomalého připojení.

Cestu UNC je potřeba zadat do sloupce Název hodnoty. Do sloupce Hodnota je třeba zadat prahové hodnoty propustnosti (v bitech za sekundu) nebo latence (v milisekundách).

Příklady:

Povolení režimu pomalého připojení, pokud bude hodnota propustnosti sítě menší než 10000 bitů za sekundu a latence sítě větší než 50 ms:

Název hodnoty="*" Hodnota="Throughput=10000, Latency=50"

Povolení režimu pomalého připojení pro všechny sdílené složky na serveru s názvem server, pokud je latence sítě větší než 50 ms:

Název hodnoty="\\server\*" Value="Latency=50"

Povolení režimu pomalého připojení pro sdílenou složku s názvem \\server\share, pokud je hodnota propustnosti sítě menší než 10 000 bitů za sekundu:

Název hodnoty="\\server\share\*" Value="Throughput=10000"

Cesty UNC:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache\SlowLinkParams
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

offlinefiles.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)