Utfør alltid skriverjobber på serveren

Angir, ved utskrift via en utskriftsserver, om utskriftskøen på klienten skal behandle utskriftsjobbene selv eller sende dem videre til serveren for utskrift.

Denne policyinnstillingen påvirker bare utskrift på en Windows utskriftsserver.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen på en klient, vil ikke klientkøen behandle utskriftsjobber før de sendes til utskriftsserveren. Dette minsker belastningen på klienten, på bekostning av økt belastning på serveren.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen på en klient, vil klienten selv behandle utskriftsjobber og gjøre dem om til skriverenhetskommandoer. Disse kommandoene blir så sendt til utskriftsserveren, og serveren vil ganske enkelt sende kommandoene til skriveren. Dette øker belastningen for klienten, mens den minsker for serveren.

Hvis du ikke aktiverer denne policyinnstillingen, blir virkningen den samme som å deaktivere den.

Obs! Denne policyen angir ikke om frakoblet utskrift blir tilgjengelig for klienten. Klientutskriftskøen kan alltid legge utskrifter i kø når den ikke er koblet til utskriftsserveren. Ved gjenoppretting av tilkoblingen til serveren, sender klienten alle ventende utskriftsjobber.

Obs! Enkelte skriverdrivere krever en egendefinert utskriftsprosessor. I enkelte tilfeller installeres ikke den egendefinerte utskriftsprosessoren på klientmaskinen, som for eksempel når utskriftsserveren ikke støtter overføring av utskriftsprosessorer under pek-og-skriv. Hvis det oppstår feil ved utskriftsprosessoren, vil klientkøen alltid sende jobber til utskriftsserveren for utførelse. Deaktivering av policyinnstillingene ovenfor overstyrer ikke denne virkemåten.

Obs! I tilfeller der klientskriverdriveren ikke samsvarer med serverskriverdriveren (ikke samsvarende tilkobling), vil klienten behandle utskriftsjobben, uavhengig av innstillingen for denne policyen.

Støttes av: Minst Windows Vista

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers
Value NameForceCSREMFDespooling
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

printing.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)