ต้นทางหรือรูปแบบชื่อโฮสต์ที่ไม่ควรใช้ข้อจำกัด เกี่ยวกับต้นทางที่ไม่ปลอดภัย

การตั้งค่านโยบายจะระบุรายการต้นทาง (URL) หรือรูปแบบชื่อโฮสต์ (เช่น *.example.com) ที่ข้อจำกัดด้านความปลอดภัยสำหรับต้นทางที่ไม่ปลอดภัยจะไม่มีผล องค์กรอาจระบุต้นทางของแอปพลิเคชันเดิมที่ใช้งาน TLS ไม่ได้ หรือกำหนดเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวสำหรับการพัฒนาเว็บภายใน เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทดสอบฟีเจอร์ที่ต้องใช้บริบทที่ปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องทำให้ TLS ใช้งานได้ในเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว นโยบายนี้ยังป้องกันไม่ให้ระบบติดป้ายกำกับต้นทางว่า "ไม่ปลอดภัย" ในแถบที่อยู่ด้วย

การกำหนดรายการ URL ในนโยบายนี้มีผลเช่นเดียวกับการติดธงบรรทัดคำสั่ง --unsafely-treat-insecure-origin-as-secure กับรายการของ URL ดังกล่าวที่คั่นด้วยจุลภาค นโยบายจะลบล้างการติดธงบรรทัดคำสั่งและ UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure (หากมี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบทที่ปลอดภัยได้ที่ Secure Contexts (https://www.w3.org/TR/secure-contexts)

ค่าตัวอย่าง:

http://testserver.example.com/
*.example.org

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ต้นทางหรือรูปแบบชื่อโฮสต์ที่ไม่ควรใช้ข้อจำกัด เกี่ยวกับต้นทางที่ไม่ปลอดภัย

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\OverrideSecurityRestrictionsOnInsecureOrigin
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)