การตั้งค่าการจัดการส่วนขยาย

การตั้งค่านโยบายนี้จะควบคุมการตั้งค่าการจัดการส่วนขยายสำหรับ Google Chrome ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าที่ควบคุมโดยนโยบายเกี่ยวกับส่วนขยายที่มีอยู่ นโยบายนี้มีผลแทนนโยบายเดิมที่อาจมีการตั้งค่าไว้

นโยบายนี้จะจับคู่รหัสส่วนขยายหรือ URL อัปเดตกับการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงของรายการนั้นๆ เท่านั้น คุณกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับรหัสพิเศษ "*" ได้ ซึ่งระบบจะใช้กับส่วนขยายทั้งหมดที่ไม่มีการกำหนดค่าเองในนโยบายนี้ เมื่อใช้ URL อัปเดต ระบบจะใช้การกำหนดค่ากับส่วนขยายที่มี URL อัปเดตตรงกับที่ระบุไว้ในไฟล์ Manifest ของส่วนขยาย ( http://support.google.com/chrome/a?p=Configure_ExtensionSettings_policy ) หากตั้งค่าธงสถานะ "override_update_url" เป็น "จริง" ระบบจะติดตั้งและอัปเดตส่วนขยายโดยใช้ URL "อัปเดต" ที่ระบุในนโยบาย ExtensionInstallForcelist หรือในช่อง "update_url" ในนโยบายนี้ ระบบจะไม่สนใจธงสถานะ "override_update_url" หาก "update_url" คือ URL Chrome เว็บสโตร์

หมายเหตุ: สำหรับอินสแตนซ์ Windows® ที่ไม่ได้เข้าร่วมโดเมน Microsoft® Active Directory® การติดตั้งที่บังคับจะจำกัดอยู่ที่แอปและส่วนขยายที่แสดงอยู่ใน Chrome เว็บสโตร์เท่านั้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคีมาและการจัดรูปแบบได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ExtensionSettings

ค่าตัวอย่าง:

{
"abcdefghijklmnopabcdefghijklmnop": {
"installation_mode": "allowed",
"blocked_permissions": [
"history"
],
"minimum_version_required": "1.0.1",
"toolbar_pin": "force_pinned"
},
"bcdefghijklmnopabcdefghijklmnopa": {
"installation_mode": "force_installed",
"update_url": "https://example.com/update_url",
"allowed_permissions": [
"downloads"
],
"runtime_blocked_hosts": [
"*://*.example.com"
],
"runtime_allowed_hosts": [
"*://good.example.com"
]
},
"cdefghijklmnopabcdefghijklmnopab": {
"installation_mode": "blocked",
"blocked_install_message": "Custom error message."
},
"defghijklmnopabcdefghijklmnopabc,efghijklmnopabcdefghijklmnopabcd": {
"installation_mode": "blocked",
"blocked_install_message": "Custom error message."
},
"update_url:https://www.example.com/update.xml": {
"blocked_permissions": [
"wallpaper"
],
"allowed_permissions": [
"downloads"
],
"installation_mode": "allowed"
},
"fghijklmnopabcdefghijklmnopabcde": {
"installation_mode": "removed",
"blocked_install_message": "Custom removal message."
},
"ghijklmnopabcdefghijklmnopabcdef": {
"installation_mode": "force_installed",
"update_url": "https://example.com/update_url",
"override_update_url": true
},
"*": {
"installation_mode": "blocked",
"blocked_permissions": [
"downloads",
"bookmarks"
],
"install_sources": [
"https://company-intranet/chromeapps"
],
"allowed_types": [
"hosted_app"
],
"runtime_blocked_hosts": [
"*://*.example.com"
],
"runtime_allowed_hosts": [
"*://good.example.com"
],
"blocked_install_message": "Custom error message."
}
}

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

การตั้งค่าการจัดการส่วนขยาย

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameExtensionSettings
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)